Verkiezingsdebat AFWC: ‘Woningtoewijzing op basis van Amsterdams puntensysteem’

07.03.2018
Image
Het systeem van woningtoewijzing op basis van woonduur moet fundamenteel op de schop. Voortaan moeten sociale huurwoningen worden toegewezen op basis van een eigen Amsterdams puntensysteem, zo betoogde SP-lijsttrekker Laurens Ivens dinsdag tijdens een verkiezingsdebat van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).
 
In dat nieuwe stelsel moeten woningzoekenden extra punten krijgen na bijvoorbeeld een echtscheiding of bij economische binding. Mensen met een lager inkomen maar wel met een vermogen zouden juist minder of geen kans op een sociale huurwoning moeten hebben. Ook de opgebouwde woonduur zou maar een bescheiden rol mogen vervullen. 
 
Voorafgaand aan het debat discussieerde Ivens in pakhuis de Zwijger onder meer met Karin Laglas, directievoorzitter van Ymere en Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot over de tekortkomingen in het huidige stelsel. De wachttijden voor het verkrijgen van een woning zijn veel te lang. Tijdens die bijeenkomst schetste een aanwezige Amsterdamse vader het lot van zijn zoon. “Hij heeft zich op zijn achttiende ingeschreven. Twaalf jaar later is het hem nog steeds niet gelukt een sociale huurwoning te bemachtigen. Of hij komt niet aan de beurt of hij heeft bij loting geen geluk. Daardoor woont hij op dertigjarige leeftijd met zijn Chinese vriendin nog bij zijn ouders in.”  
 
De Langen benadrukte op zijn beurt dat corporaties ontzettend veel moeite moeten doen huurders te vinden voor de vrijkomende woningen. “Een grote groep wijst de aangeboden woning af, omdat zij hopen in de toekomst een nog betere woning te kunnen vinden.” 
Mogelijke oplossingen kunnen volgens Ivens worden gevonden in de introductie van een ‘spijtoptantenregeling’. Bij het aanvaarden van andere woning zouden huurders de opgebouwde woonduur pas na een proeftijd van twee of drie jaar moeten verliezen. Maar het meeste effect verwacht hij van een fundamenteel ander systeem. Uit de reacties van de andere lijsttrekkers op zijn voorstel mag worden afgeleid, dat de noodzaak van verandering van het woningtoewijzingssysteem breed wordt gedragen. D66 benadrukt daarbij het belang van een regionale aanpak.

Rekening verduurzaming niet bij huurders

Tijdens het debat met de lijsttrekkers van D66, VVD, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Bij1 en Denk werd ook stilgestaan bij de dringende noodzaak van verduurzaming van de sociale woningvoorraad. De rekening van die operatie mag volgens de aanwezige politici niet terechtkomen bij de huurders. Volgens GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink en BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons hebben de corporaties de afgelopen jaren op dat gebied onvoldoende gepresteerd. Voor de komende dertig jaar zouden alle stappen in kaart moeten worden gebracht om van Amsterdam een echt duurzame stad te maken. Groot Wassink rekent daarbij op financiële steun van de Rijksoverheid. “De Verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Ook moeten corporaties in staat worden gesteld meer geld te lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.” VVD-lijsttrekker Eric van der Burg laat de Verhuurdersheffing liever in stand. Volgens hem kan Amsterdam de noodzakelijke investeringen zelf opbrengen. “De komende vier jaar kunnen dertigduizend huurwoningen worden verduurzaamd. Dat kost circa 450 miljoen euro. Dat geld kan de gemeente uit de grondopbrengsten op tafel leggen.”

Mentor voor kwetsbare huurders

Ook gingen de lijsttrekkers met elkaar in gesprek over de bescherming van kwetsbare huurders. Corporaties doen er alles aan om ontruimingen vanwege huurachterstand te voorkomen. De AFWC stelde de vraag aan de orde of niet nog meer preventief beleid noodzakelijk is. PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman prees de bereidheid van corporaties om mensen met schulden te helpen. Alle partijen lijken bereid meer te investeren in hulp en ondersteuning. Mogelijk kan een mentorprogramma soelaas bieden in het voorkomen van ernstige schuldenproblematiek en wordt nagedacht over uitbreiding van de doelgroep voor geregelde betaling.. 
In de toekomst zullen meer kwetsbare huurders zelfstandig gaan wonen in de stad. D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig benadrukte het belang van bestuurlijke rust. “Laten we de komende jaren het huidige voorrangsbeleid voor de huisvesting van kwetsbare mensen gewoon voortzetten.”
[Bert Pots]