Verkiezingsprogramma GroenLinks: 'Amsterdam moet in 2030 klimaatneutraal zijn'

18.09.17
Verkiezingsprogramma GroenLinks: 'Amsterdam moet in 2030 klimaatneutraal zijn'

Amsterdam moet uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Vergroening wordt een topprioriteit van het aankomende stadsbestuur, zo schrijft GroenLinks in het concept-programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Al de komende vier jaar worden hele wijken van het gas afgehaald door betere isolatie en duurzame vormen van warmte en zonneenergie. Corporaties maken in de komende collegeperiode 40.000 woningen energie-neutraal. En binnen vijf jaar liggen er tenminste een miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken.

Lijsttrekker Rutger Groot Wassink wil een 'radicaal sociale, groene en vrije stad'. Volgens hem is een tweedeling aan het ontstaan: een woning binnen de ring is er alleen nog voor de allerrijksten. De gemeente moet daarom, zo schrijft GroenLinks, echt ingrijpen op de woningmarkt en niet terugdeinzen voor onorthodoxe maatregelen. Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen. In wijken waar het aandeel sociale huur onder de grens van veertig procent dreigt te komen, mogen corporaties van GroenLinks geen woningen verkopen of liberaliseren. Elke woning die uit de sociale woningvoorraad verdwijnt, moet worden gecompenseerd in een wijk die al onder die grens zit. Verder wil GroenLinks dat de gemeente ingrijpt in de markt voor middeldure huurwoningen.

In het concept-verkiezingsprogramma 'Voor Verandering!' heeft GroenLinks een ambitieuze bouwambitie opgenomen. De komende tien jaar komen er 75.000 extra woningen bij, waarvan minimaal 10.000 voor studenten en werkende jongeren. Alle nieuwbouw wordt circulair, energie-neutraal en 'natuurinclusief' gebouwd. Bij nieuwbouw is de verhouding: 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment huur- en koopwoningen en 20 procent duurdere huur- en koopwoningen. Verdichting en hoogbouw moeten er voor zorgen dat er voldoende buitenruimte is. Er worden meer bomen geplant in de stad.

Om speculatie tegen te gaan onderzoekt Amsterdam de mogelijkheden van een woonplicht. Er komt een gemeentelijke woningcoöperatie die zorgt voor betaalbare woonruimte voor kwetsbare groepen en lage en middeninkomens. Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel: hoe minder energiezuinig een woning is, hoe verder de OZB wordt verhoogd. Amsterdam zet zich in om hogere inkomensnormen te mogen hanteren voor sociale huurwoningen en de liberalisatiegrens fors te verhogen. Huisuitzettingen vanwege schuldenproblematiek worden koste wat kost voorkomen. Gezinnen met kinderen worden niet meer op straat gezet. Iedereen die dakloos is, krijgt passende hulp. Verder wil GroenLinks ten behoeve van de leefbaarheid van buurten vakantieverhuur beperken tot een maximum van dertig dagen per jaar.

De leden van GroenLinks stemmen op 4 november tijdens het verkiezingscongres over het definitieve programma.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.