Verkiezingsprogramma GroenLinks: 'Amsterdam moet in 2030 klimaatneutraal zijn'

18.09.17
Verkiezingsprogramma GroenLinks: 'Amsterdam moet in 2030 klimaatneutraal zijn'

Amsterdam moet uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Vergroening wordt een topprioriteit van het aankomende stadsbestuur, zo schrijft GroenLinks in het concept-programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Al de komende vier jaar worden hele wijken van het gas afgehaald door betere isolatie en duurzame vormen van warmte en zonneenergie. Corporaties maken in de komende collegeperiode 40.000 woningen energie-neutraal. En binnen vijf jaar liggen er tenminste een miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken.

Lijsttrekker Rutger Groot Wassink wil een 'radicaal sociale, groene en vrije stad'. Volgens hem is een tweedeling aan het ontstaan: een woning binnen de ring is er alleen nog voor de allerrijksten. De gemeente moet daarom, zo schrijft GroenLinks, echt ingrijpen op de woningmarkt en niet terugdeinzen voor onorthodoxe maatregelen. Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen. In wijken waar het aandeel sociale huur onder de grens van veertig procent dreigt te komen, mogen corporaties van GroenLinks geen woningen verkopen of liberaliseren. Elke woning die uit de sociale woningvoorraad verdwijnt, moet worden gecompenseerd in een wijk die al onder die grens zit. Verder wil GroenLinks dat de gemeente ingrijpt in de markt voor middeldure huurwoningen.

In het concept-verkiezingsprogramma 'Voor Verandering!' heeft GroenLinks een ambitieuze bouwambitie opgenomen. De komende tien jaar komen er 75.000 extra woningen bij, waarvan minimaal 10.000 voor studenten en werkende jongeren. Alle nieuwbouw wordt circulair, energie-neutraal en 'natuurinclusief' gebouwd. Bij nieuwbouw is de verhouding: 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment huur- en koopwoningen en 20 procent duurdere huur- en koopwoningen. Verdichting en hoogbouw moeten er voor zorgen dat er voldoende buitenruimte is. Er worden meer bomen geplant in de stad.

Om speculatie tegen te gaan onderzoekt Amsterdam de mogelijkheden van een woonplicht. Er komt een gemeentelijke woningcoöperatie die zorgt voor betaalbare woonruimte voor kwetsbare groepen en lage en middeninkomens. Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel: hoe minder energiezuinig een woning is, hoe verder de OZB wordt verhoogd. Amsterdam zet zich in om hogere inkomensnormen te mogen hanteren voor sociale huurwoningen en de liberalisatiegrens fors te verhogen. Huisuitzettingen vanwege schuldenproblematiek worden koste wat kost voorkomen. Gezinnen met kinderen worden niet meer op straat gezet. Iedereen die dakloos is, krijgt passende hulp. Verder wil GroenLinks ten behoeve van de leefbaarheid van buurten vakantieverhuur beperken tot een maximum van dertig dagen per jaar.

De leden van GroenLinks stemmen op 4 november tijdens het verkiezingscongres over het definitieve programma.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS