Verkoop corporatiewoningen blijft op peil

11.01.12

Verkoop corporatiewoningen blijft  op peil

Amsterdamse corporaties weten zich redelijk te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Vijf  van de zes grote corporaties verkochten vorig jaar 1900 voormalige sociale huurwoningen, zo blijkt uit de eerste cijfers.
Ymere, de grootste corporatie, verkocht maar liefst 913 woningen, Eigen Haard wist 320 woningen te slijten, de Alliantie Amsterdam 260 en Stadgenoot 214. Rochdale verkocht 195 voormalige sociale huurwoningen. De Key weigert voorlopige verkoopcijfers bekend maken. De cijfers van Ymere, Eigen Haard en Rochdale betreffen hun hele werkgebied.
Niet elke corporatie is even succesvol. De Key laat wel weten dat de verkoopcijfers lager uitvallen dan een jaar eerder. Stadgenoot ziet de verkoop met vijftien procent afnemen. In 2010 werden nog 253 sociale huurwoningen verkocht. Rochdale haalde negentig procent van de voor 2011 geplande verkopen. Eigen Haard boekt daarentegen een groei van ruim vijftien procent. Maar daarvoor heeft de corporatie een enorme inspanning moeten verrichten, aldus een woordvoerder.
De Amsterdamse corporaties lijken de verkopen van bestaand bezit op peil te houden. In 2010 verkochten de zes grote corporaties slechts 1585 woningen in Amsterdam. In 2009 werden 1640 woningen verkocht. Het succes laat zich mogelijk verklaren uit het specifieke karakter van het bezit. Amsterdam blijft populair en de veelal kleine woningen zijn bereikbaar voor starters op de woningmarkt. En de verlaging van de overdrachtsbelasting speelt een positieve rol.

Over de prijsontwikkeling bestaat nog geen duidelijkheid. Uit de nieuwste cijfers van de NVM blijkt dat de gemiddelde transactieprijs in Amsterdam in 2011 met zo'n 6,7 procent is gezakt in vergelijking met een jaar eerder. De appartementprijzen zakten overigens minder. 

De nieuwbouwmarkt vertoont een heel wisselend beeld. Ymere en Eigen Haard verkochten respectievelijk 433 en 420 woningen. Rochdale verkocht 196 nieuwbouwwoningen. Stadgenoot verkocht er slechts 51: het complex Piri Reis in Amsterdam-West. En bij de Alliantie Amsterdam blijft de teller steken op 22 koopwoningen. [BP]

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.