Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

28.04.11

Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.

Woningcorporaties in de Stadsregio bieden hun sociale huurwoningen aan via woningnet.nl. Op basis van een persoonlijk profiel krijgen woningzoekenden die inloggen op de vernieuwde website nu als eerste de woningen te zien die aan hun woonwensen en omstandigheden voldoen. De presentatie van dit passende aanbod maakt de keuze overzichtelijker. 
Op de nieuwe website kun je ook zien hoeveel kans je op een bepaalde woning maakt. Deze persoonlijke slaagkans wordt berekend aan de hand van een aantal gegevens, zoals de wachttijd, toewijzingsregels en de populariteit van een vergelijkbare woning. Hiermee willen corporaties woningzoekenden stimuleren om vooral te reageren op woningen waarop zij een redelijke kans maken.

Woningkrant verdwijnt

Tot nu toe wordt het woningaanbod tweewekelijks ververst. Dat willen de corporaties versnellen naar een wekelijks aanbod en op den duur zelfs dagelijks. Woningzoekenden kunnen dan sneller reageren op een vrijkomende woning en daardoor staan woningen minder lang leeg. Wekelijks aanbieden van nieuwe huurwoningen kan niet via de papieren woningkrant. Daarom verschijnt die krant op 1 juni 2011 voor het laatst. Woningzoekenden kunnen vanaf dat moment alleen nog op een woningadvertentie reageren via de website of via de reactietelefoon. Het is daarnaast mogelijk om een gratis abonnement te nemen op Digizine: een digitale woningkrant met voor de woningzoekende passend woningaanbod.

De overgrote meerderheid van de woningzoekenden maakt al gebruik van de website om het woningaanbod te bekijken en een woningvoorkeur door te geven. Minder dan 3 procent van de woningzoekenden gebruikt nu nog de woonbon in de woningkrant.
Mensen die nog niet zo vaardig zijn met een computer krijgen op allerlei manieren hulp om wegwijs te worden in de nieuwe manier van zoeken én vinden. Er is een internetsnelgids ontwikkeld en er zijn gerichte internettrainingen opgezet in samenwerking met het Amsterdams Steunpunt Wonen.De nieuwe website bevat een helpfunctie en er zijn instructiefilmpjes te zien die de woningzoekende stap voor stap meenemen bij de basisfuncties. Bovendien kunnen woningzoekenden voor hulp altijd terecht bij alle deelnemende corporaties.

De nieuwe website is ontwikkeld in opdracht van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. De 18 corporaties die lid zijn van dit platform verhuren jaarlijks in totaal een kleine 15.000 sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam.

WoningNet is dienstverlener voor en partner van woningcorporaties op gebied van woonruimtebemiddeling. WoningNet helpt woningzoekenden bij het vinden van een nieuwe woning, samen met corporaties, gemeenten en bedrijven. Ruim 450.000 mensen staan ingeschreven bij WoningNet, waarvan er zo’n 90.000 per jaar eenmaal of vaker reageren op een geadverteerde woning.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.