Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

28.04.2011

Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.

Woningcorporaties in de Stadsregio bieden hun sociale huurwoningen aan via woningnet.nl. Op basis van een persoonlijk profiel krijgen woningzoekenden die inloggen op de vernieuwde website nu als eerste de woningen te zien die aan hun woonwensen en omstandigheden voldoen. De presentatie van dit passende aanbod maakt de keuze overzichtelijker. 
Op de nieuwe website kun je ook zien hoeveel kans je op een bepaalde woning maakt. Deze persoonlijke slaagkans wordt berekend aan de hand van een aantal gegevens, zoals de wachttijd, toewijzingsregels en de populariteit van een vergelijkbare woning. Hiermee willen corporaties woningzoekenden stimuleren om vooral te reageren op woningen waarop zij een redelijke kans maken.

Woningkrant verdwijnt

Tot nu toe wordt het woningaanbod tweewekelijks ververst. Dat willen de corporaties versnellen naar een wekelijks aanbod en op den duur zelfs dagelijks. Woningzoekenden kunnen dan sneller reageren op een vrijkomende woning en daardoor staan woningen minder lang leeg. Wekelijks aanbieden van nieuwe huurwoningen kan niet via de papieren woningkrant. Daarom verschijnt die krant op 1 juni 2011 voor het laatst. Woningzoekenden kunnen vanaf dat moment alleen nog op een woningadvertentie reageren via de website of via de reactietelefoon. Het is daarnaast mogelijk om een gratis abonnement te nemen op Digizine: een digitale woningkrant met voor de woningzoekende passend woningaanbod.

De overgrote meerderheid van de woningzoekenden maakt al gebruik van de website om het woningaanbod te bekijken en een woningvoorkeur door te geven. Minder dan 3 procent van de woningzoekenden gebruikt nu nog de woonbon in de woningkrant.
Mensen die nog niet zo vaardig zijn met een computer krijgen op allerlei manieren hulp om wegwijs te worden in de nieuwe manier van zoeken én vinden. Er is een internetsnelgids ontwikkeld en er zijn gerichte internettrainingen opgezet in samenwerking met het Amsterdams Steunpunt Wonen.De nieuwe website bevat een helpfunctie en er zijn instructiefilmpjes te zien die de woningzoekende stap voor stap meenemen bij de basisfuncties. Bovendien kunnen woningzoekenden voor hulp altijd terecht bij alle deelnemende corporaties.

De nieuwe website is ontwikkeld in opdracht van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. De 18 corporaties die lid zijn van dit platform verhuren jaarlijks in totaal een kleine 15.000 sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam.

WoningNet is dienstverlener voor en partner van woningcorporaties op gebied van woonruimtebemiddeling. WoningNet helpt woningzoekenden bij het vinden van een nieuwe woning, samen met corporaties, gemeenten en bedrijven. Ruim 450.000 mensen staan ingeschreven bij WoningNet, waarvan er zo’n 90.000 per jaar eenmaal of vaker reageren op een geadverteerde woning.