Vernieuwing Kolenkitbuurt komt weer op gang

17.12.14
Vernieuwing Kolenkitbuurt komt weer op gang

In Kolenkitbuurt Zuidelijk Veld wordt weer gebouwd. Stadgenoot en Van Wijnen realiseren op deze plaats 76 sociale woningen en 28 koopwoningen. De huurwoningen zijn bestemd voor stadsvernieuwingsurgenten uit de buurt. Stadgenoot-bestuurder Gerard Anderiesen: "We zijn blij dat we zo alsnog onze beloften aan de bewoners kunnen waarmaken."

Het Zuidelijk Veld is het deel van de Kolenkit-buurt noordelijk van de Erasmusgracht direct aan de ringweg. Stadsdeel-bestuurder Jeroen van Berkel is blij dat de vernieuwing in de buurt weer op gang komt: "Hiermee komt de doorstroming weer op gang. Het gaat al veel beter met de buurt dan tien jaar geleden. Toen haalden we een leefbaarheidsscore van 5,1, nu al een ruime zeven. Dat is te danken aan initiatieven van veel partijen, waaronder de bewoners. De fysieke vernieuwing draagt daar natuurlijk ook aan bij."
De huurwoningen worden in eerste instantie aangeboden aan stadsvernieuwingsurgenten uit de buurt. Anderiesen: "Het is voor ons belangrijk dat we dan alle reguliere huurders uit deze bewoners de kans hebben gegeven om binnen de buurt te verhuizen. Het is natuurlijk aan hen zelf om te bepalen of ze daar gebruik van willen maken." Het gaat voor een deel om grote huurwoningen: 18 grondgebonden woningen met vijf kamers en vier grote appartementen van meer dan 100 m². De overige 54 appartementen bestaat uit 3- en 4-kamerwoningen van maximaal 85 m². Als onderdeel van het project worden er ook 28 koopwoningen gebouwd met parkeerplaatsen.
Marten Boerema van Van Wijnen verwacht dat deze zomer de eerste bewoners er al in kunnen trekken.

In 2003 is het vernieuwingsplan voor de buurt vastgesteld. Stadgenoot startte met de sloop in het deelgebied 'Lommerijk' in het jaar dat de crisis uitbrak. De corporatie had vervolgens de grootste moeite de koopwoningen van het programma aan de man te brengen. Sindsdien stokte de vernieuwing. Een aantal portiekflats wordt inmiddels volledig bewoond door tijdelijke huurders. Rochdale heeft zijn sloopplannen geschrapt en kiest voor een opknapbeurt; Stadgenoot overweegt nog om althans enkele portiekflats wel te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Anderiesen: "Die keuze kan nog gemaakt. De reguliere huurders zijn al weg en we blijven ook met nieuwbouw binnen de bestaande verkaveling."
De markt is inmiddels weer aangetrokken. Het gebied direct over de ringweg blijkt ontdekt door kopers. De 28 koopwoningen waren volgens Boerema binnen een maand verkocht of in optie genomen. Het gaat om woningen onder de twee ton (zie www.startupinwest.nl).

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.