Vernieuwing Kolenkitbuurt komt weer op gang

17.12.14
Vernieuwing Kolenkitbuurt komt weer op gang

In Kolenkitbuurt Zuidelijk Veld wordt weer gebouwd. Stadgenoot en Van Wijnen realiseren op deze plaats 76 sociale woningen en 28 koopwoningen. De huurwoningen zijn bestemd voor stadsvernieuwingsurgenten uit de buurt. Stadgenoot-bestuurder Gerard Anderiesen: "We zijn blij dat we zo alsnog onze beloften aan de bewoners kunnen waarmaken."

Het Zuidelijk Veld is het deel van de Kolenkit-buurt noordelijk van de Erasmusgracht direct aan de ringweg. Stadsdeel-bestuurder Jeroen van Berkel is blij dat de vernieuwing in de buurt weer op gang komt: "Hiermee komt de doorstroming weer op gang. Het gaat al veel beter met de buurt dan tien jaar geleden. Toen haalden we een leefbaarheidsscore van 5,1, nu al een ruime zeven. Dat is te danken aan initiatieven van veel partijen, waaronder de bewoners. De fysieke vernieuwing draagt daar natuurlijk ook aan bij."
De huurwoningen worden in eerste instantie aangeboden aan stadsvernieuwingsurgenten uit de buurt. Anderiesen: "Het is voor ons belangrijk dat we dan alle reguliere huurders uit deze bewoners de kans hebben gegeven om binnen de buurt te verhuizen. Het is natuurlijk aan hen zelf om te bepalen of ze daar gebruik van willen maken." Het gaat voor een deel om grote huurwoningen: 18 grondgebonden woningen met vijf kamers en vier grote appartementen van meer dan 100 m². De overige 54 appartementen bestaat uit 3- en 4-kamerwoningen van maximaal 85 m². Als onderdeel van het project worden er ook 28 koopwoningen gebouwd met parkeerplaatsen.
Marten Boerema van Van Wijnen verwacht dat deze zomer de eerste bewoners er al in kunnen trekken.

In 2003 is het vernieuwingsplan voor de buurt vastgesteld. Stadgenoot startte met de sloop in het deelgebied 'Lommerijk' in het jaar dat de crisis uitbrak. De corporatie had vervolgens de grootste moeite de koopwoningen van het programma aan de man te brengen. Sindsdien stokte de vernieuwing. Een aantal portiekflats wordt inmiddels volledig bewoond door tijdelijke huurders. Rochdale heeft zijn sloopplannen geschrapt en kiest voor een opknapbeurt; Stadgenoot overweegt nog om althans enkele portiekflats wel te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Anderiesen: "Die keuze kan nog gemaakt. De reguliere huurders zijn al weg en we blijven ook met nieuwbouw binnen de bestaande verkaveling."
De markt is inmiddels weer aangetrokken. Het gebied direct over de ringweg blijkt ontdekt door kopers. De 28 koopwoningen waren volgens Boerema binnen een maand verkocht of in optie genomen. Het gaat om woningen onder de twee ton (zie www.startupinwest.nl).

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS