Vier experimenten met woöncorporaties in regio Amsterdam

25.09.14
Vier experimenten met woöncorporaties in regio Amsterdam

Platform31 maakt in een experimentenprogramma een inventarisatie van de knelpunten bij het oprichten van wooncoöperaties en faciliteert waar mogelijk initiatieven. De kennisorganisatie heeft uit 21 aanmeldingen veertien 'koplopers' geselecteerd. Daarvan zijn er twee uit Amsterdam, twee uit Almere, terwijl ook Coöperatief Wonen een basis in Amsterdam heeft.

In de zomer is Platform31 gestart met het programma Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie. Doel is om de ontwikkeling van het wooncoöperatiemodel in Nederland te stimuleren. Recent heeft minister Blok een specifieke vorm van de wooncoöperatie als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit moet huurders van woningcorporaties de mogelijkheid geven om hun woning tegen een aantrekkelijke regeling over te nemen als deze ondergebracht wordt in een coöperatie. Platform31 constateert echter dat het model vooral aantrekkingskracht heeft vanwege het collectieve eigendom. Hierbij treedt de coöperatie op als een kleine, besloten verhuurorganisatie, precies zoals in Duitsland veel voorkomt. Programmacoördinator Tineke Lupi: “Opvallend genoeg is er nauwelijks belangstelling voor de smalle variant van het ministerie, met individueel eigendom van voormalige huurders. De coöperatie is er dan alleen voor het beheer."

Dit zijn de vier projecten uit de regio Amsterdam:

1. Almere: nieuwbouw seniorenhuisvesting 
Nieuwbouwproject in de vorm van een wooncoöperatie voor senioren met een laag inkomen. Huren dienen derhalve in de sociale sector te liggen. Bewoners voeren deels zelf beheer. Aanvraag van gemeente Almere en woningcorporatie Goede Stede.

2. Almere: CPO-project voor lage inkomens

Nieuwbouwproject voor 20 appartementen in het Homeruskwartier, Almere Poort. Beoogd is een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap binnen het programma Ik Bouw Betaalbaar in Almere, bedoeld voor zelfbouw door lage inkomens. Aanvraag van gGemeente Almere en woningcorporatie De Key.

3. Amsterdam, Van der Pekbuurt:  Collectieve verhuur van aantal woonblokken op coöperatieve basis

Binnen de renovatie van de buurt in een aantal woonblokken een vorm van sociale collectieve verhuur op coöperatieve basis ontwikkelen. Aanvraag van Huurdersvereniging van der Pekbuurt. Samenwerkingspartner is woningcorporatie en eigenaar Ymere. 

4. Amsterdam, IJburg: De Groene Gemeenschap
Bewoners van een complex met zelfstandige sociale huurwoningen en een gemeenschappelijke ruimte wil de reeds bestaande zelforganisatie nog verder vergroten. In overleg met corporatie Rochdale wordt onderzocht hoe men het collectief eigendom van de woningen is te verwerven, waarbij de bewoners gaan huren van de wooncoöperatie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.