Vierduizend woningen in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West komende jaren van het gas af

29.11.21
Vierduizend woningen in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West komende jaren van het gas af
Duizenden Amsterdamse corporatiewoningen in Zuidoost en Nieuw-West worden de komende jaren van het gas gehaald en aangesloten op het warmtenet. Daarover heeft Amsterdam met de woningcorporaties en de warmtebedrijven Vattenfall en Westpoort Warmteafspraken gemaakt. De gemeente subsidieert deze samenwerking, de 'Amsterdamse Warmtemotor', met 50 miljoen euro, zo is vastgelegd in een mantelovereenkomst. Per project moeten overigens nog wel de huurders instemmen. Alle Amsterdamse corporaties doen mee. Ook Lieven De Key, dat eerder weigerde zich te verbinden aan de 'City Deal- Naar een stad zonder aardgas' uit vrees voor een aansluitplicht op het warmtenet. 

110.000 woningen in de buurt van warmtenet

Amsterdam heeft per buurt onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid en duurzaamheid van alternatieven voor aardgas. Voor een groot deel van de stad komen warmtenetten als beste optie uit de bus. Dat geldt voor bijna alle woningen die tot 200 meter van bestaande warmtenetten liggen. Dat zijn er zo'n 110.000, waarvan 65.000 van particuliere eigenaren en 45.000 van corporaties. De huidige 'Warmtemotor' is gericht op het aansluiten van corporatiewoningen. De 50 miljoen euro is voor het buurtgewijs aansluiten van 10.000 woningen voor eind 2026, oftewel 5.000 euro per woning. Woningeigenaren kunnen daarnaast ook nog een beroep doen op de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) van het Rijk. Naar schatting zo'n 4.200 euro per woning. De corporaties verwachten per saldo gemiddeld € 8.500 per woning kwijt te zijn voor de transitie: de optelsom van inpandige aanpassingen en de vaste aansluitbijdrage op het warmtenet.

70 procent instemming

Als eerste komen in aanmerking 4.000 woningen in Hakfort/Huigenbos en K-buurt Midden in Zuidoost, en de Confuciusbuurt en Wildemanbuurt in Nieuw-West. In deze buurten staan veel corporatiewoningen, wat de mogelijkheid biedt vaart te maken en de kosten te drukken. Tenminste, als de huurders instemmen. Net als bij renovatieprojecten moet 70 procent van de bewoners instemmen; pas dan kan een complex aardgasvrij worden gemaakt. De bewonersorganisatie Hart voor de K-buurt laat weten al maanden intensief in gesprek te zijn met Lieven de Key over de routekaart naar vier aardgasvrije torens in de K-buurt. Ze stellen een aantal voorwaarden, waaronder dat de woonlasten in ieder geval niet mogen stijgen vanwege de transitie. De organisatie heeft ook aan Vattenfall gevraagd een energie- en duurzaamheids-transitiecontainer in de K-buurt te helpen realiseren, onder andere om zo jongeren uit de buurt met de installatietechniek in aanraking te brengen.
Corporaties zullen zo mogelijk de energietransitie gelijktijdig met geplande renovatieprogramma's laten plaatsvinden. Om ook bewoners van andere woningen mee te krijgen komt de gemeente met een subsidie voor bescheiden maatregelen om de woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Deze subsidie kan door corporaties en particuliere eigenaren worden aangevraagd. Corporaties kunnen er vanaf het voorjaar mee aan de slag. Ze voeren dit soort verbeteringen in de geselecteerde buurten ook uit voordat woningen worden aangesloten op het warmtenet.

'Vollooprisico'

De partijen zijn overeengekomen zich in te spannen om zoveel mogelijk woningen in een buurt zo snel mogelijk aan te laten sluiten. Dit is om het zogeheten 'vollooprisico' te beperken: als er langjarig maar een beperkt aantal afnemers zijn blijft de exploitatie van de dure infrastructuur zwaar verliesgevend.
Aansluiten op het warmtenet levert volgens de gemeente een besparing op van gemiddeld 60 procent CO2-uitstoot ten opzichte van gasgestookte cv-ketels. Dit terwijl de warmteopwekking momenteel maar gedeeltelijk duurzaam tot stand komt. Vattenfall en Westpoort Warmte onderzoeken toepassing van nieuwe duurzame verwarmingsbronnen zoals aquathermie (warmte uit oppervlaktewater), geothermie (aardwarmte) en warmte afkomstig van datacenters.
De Warmtemotor is het omvangrijkste onderdeel van het 'Duurzaam Herstelplan' waarvoor het college eerder 78 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. 
 
(Op de kaart: rode lijnen = het huidige warmtenet, oranje vlakken= aangesloten wijken)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.