Volgend jaar start bouw eerste honderd woningen Hembrugterrein

18.07.18
Volgend jaar start bouw eerste honderd woningen Hembrugterrein

Volgend jaar worden de eerste honderd woningen op het Hembrugterrein in Zaanstad in aanbouw genomen. Daartoe ondertekenen wethouder Hans Krieger (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van Zaanstad) en Patrick Schlick (directeur ABC Planontwikkeling, namens Hembrug Zaandam BV) vandaag een intentieverklaring.

Zaanstad heeft een lijst met versnellingslocaties binnen de gemeente opgesteld. De ambitie in deze 'top 16 projecten' is om binnen drie jaar (2018-2020) te beginnen met de bouw van nieuwe woningen. Wethouder Hans Krieger: “Het aanbod aan beschikbare woningen voor woningzoekenden in Zaanstad ligt nog steeds op een te laag niveau. Nieuwbouw is nodig en mogelijk, maar niet eenvoudig omdat binnen de grenzen van de stad bouwen uitdagingen met zich meebrengt. Met MAAK.Zaanstad hebben we een programma ingericht om daar stevig op te sturen maar helaas gaan we momenteel niet snel genoeg om onze eigen ambities waar te maken en jaarlijks 1000 woningen aan de voorraad toe te voegen.”

ABC Planontwikkeling en LIFE MAKES SENS gaan het gebied in co-creatie met de omgeving ontwikkelen. Marcel Loosen, directeur van ABC Planontwikkeling: “Het Hembrugterrein is het eerste gebied in Nederland dat op deze schaal met de co-creatiemethode ontwikkeld wordt. We willen het unieke karakter van Hembrug behouden en versterken en samen mét de omgeving invulling geven aan de planvorming.” Abdel Salemi, directeur LIFE MAKES SENS: “Gebiedsontwikkeling op dit schaalniveau doe je niet alleen, daar heb je altijd partners voor nodig die in staat zijn om iets toe te voegen. Wij hopen door onze betrokkenheid en creativiteit in samenwerking met andere belanghebbenden van het Hembrugterrein een zeer aangenaam en duurzaam verblijfsgebied te maken voor zijn toekomstige gebruikers.”

Uiteindelijk komen ongeveer duizend woningen op het Hembrugterrein. In januari dit jaar werd bekend dat ABC Planontwikkeling het hoogste bedrag bood voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaandam dat voor 41 miljoen euro is overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het gebied wordt de komende jaren herontwikkeld voor werken en wonen, waarvan twintig procent in de sociale sector. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren. Het bestaande bos is in eigendom van de gemeente en krijgt een publieke functie. Binnen tien jaar moet de herontwikkeling zijn afgerond.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.