Volt debuteert in Amsterdam met groen en links-liberaal woonprogramma

05.01.2022
Image

De Europese partij Volt doet mee aan de Amsterdamse verkiezingen met een programma waarbij het zo kan aanschuiven bij de huidige linkse coalitie. De partij wil ook dat de woningmarkt eerlijker wordt en beter toegankelijk voor mensen met lagere- en middeninkomens. Ook moet de hoofdstad erop aan koersen om al in 2040 CO2-neutraal te zijn. De partij wil dat Amsterdam zich meer laat inspireren door geslaagde Europese voorbeelden.

Volt pleit in zijn verkiezingsprogramma voor beleid waarbij nieuwbouwwoningen ook betaalbaar blijven. Daartoe wil de partij dat de stad zelf in navolging van Rijkwijk via een Woonfonds participeert in de bouw van huurwoningen. Ook zou de stad een project moeten starten voor betaalbare koopwoningen naar Zaans voorbeeld (De BKZ-regeling). Dat sluit aan bij plannen van het nieuwe kabinet en studies die al lopen binnen de gemeente. Daarnaast vraagt het specifiek aandacht voor extra huisvesting voor jongeren, studenten en senioren.
Wenen wordt als lichtend voorbeeld gezien van hoe een stad een groot deel van de woningvoorraad betaalbaar kan houden.
Opvallend is dat de partij zich ook inlaat met het wespennestdossier Erfpacht. Volt wil "een nieuwe visie op het erfpachtsysteem. Meer transparantie en een duidelijke berekening van erfpacht."
Het verkiezingsprogramma gaat op geen van de punten gedetailleerd in.

Trefwoorden