Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorrang op huurwoning voor zorgpersoneel en leraren in Zaanstad

Image

De gemeente Zaanstad start een samenwerking met het Zaans Medisch Centrum (ZMC), onderwijsinstellingen ZaanPrimair en Agora en de Zaanse woningcorporaties. Het doel is om door middel van huisvesting, een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het personeelstekort. In een eerste pilot stelt woningcorporatie Parteon de komende twee jaar hiervoor dertig woningen ter beschikking.

"In Zaanstad is er een tekort aan professionals in de zorg en in het onderwijs. Zeker tijdens de coronacrisis werd nog duidelijker dat deze beroepsgroepen onmisbaar zijn. Huisvesting is een belangrijke factor in het kiezen van een baan. Met directe bemiddeling willen we een bijdrage leveren in het aantrekken van nieuw talent. We starten met een pilot, met uitzicht op uitbreiding waar nodig. Mooi dat we nu met deze partijen samen de handen ineen slaan en onze krachten hebben gebundeld", aldus wethouder Songul Mutluer.

Het doel van de samenwerking is om de openstaande vacatures in de zorg en onderwijs te vervullen. In het ‘Lange termijnplan Lerarentekort’ (2019) is de link gelegd tussen het lerarentekort in Zaanstad en de woningnood. Ook vanuit de zorgsector krijgt de gemeente dergelijke signalen. De pilot richt zich in eerste instantie op leerkrachten in het basisonderwijs en (specialistische) verpleegkundigen. Over twee jaar wordt bekeken of dit experiment bijdraagt aan het vervullen van vacatures en/of dat uitbreiding gewenst is.

Parteon voert de pilot uit namens de Zaanse corporaties. Om te voorkomen dat door deze pilot de ‘gewone’ wachtlijst voor een sociale huurwoning oploopt, kijkt Parteon ook naar woningen die tijdelijk leeg staan, bijvoorbeeld vanwege plannen voor nieuwbouw. Zo kan voor sommige menen woningdelen een passende optie zijn en voor een ander een vrije sector huurwoning. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het inkomen, de reisafstand, de huidige woonsituatie en de duur van het arbeidscontract.