VVAB tegen hoogbouwplannen Sluisbuurt Amsterdam-Oost

04.01.2017
Image

Het plan voor de bouw van 28 woontorens met 5.500 appartementen in de Sluisbuurt van het Zeeburgereiland is 'geen goede volkshuisvesting'. Zo meent de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. De hoge woontorens veroorzaken volgens de vereniging om verschillende redenen segregatie. "De 'happy few' in de torens met rondom uitzicht en de minder rijken in de lagere gebouwen in de schaduw en in de wind", aldus secretaris Walther Schoonenberg."De gemeente negeert stedenbouwkundig onderzoek waarin de negatieve effecten van dit soort plannen worden beschreven."
Ook ageert de VVAB tegen aantasting van de omgeving. De beoogde hoogbouw ligt in het hart van de hoofdgroenstructuur. Bovendien zullen de voorgenomen woontorens tot in de verre omtrek te zien zijn. Ook worden zichtlijnen vanuit de binnenstad (Werelderfgoed) dichtgezet.
Volgens de VVAB kan ook op een andere manier voldoende woningdichtheid worden bereikt. De vereniging verwijst daarvoor naar het door Sjoerd Soeters ontwikkelde Holland Park in Diemen. "Superhoogbouw is geenszins een vereiste om tot een hoge stedelijke dichtheid te komen."