Weer minder bouwvergunningen verleend in Metropoolregio Amsterdam

15.06.20
Weer minder bouwvergunningen verleend in Metropoolregio Amsterdam
Afgaand op het aantal afgegeven bouwvergunningen gaat de bouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren dalen. In het eerste kwartaal zijn slechts 1.366 bouwvergunningen afgegeven. Dat is de laagste score sinds het tweede kwartaal 2014. De kwartaalscores zijn weliswaar grillig (zie laatste grafiek op deze pagina), maar er is een dalende trend zichtbaar sinds begin 2019 (zie bovenste twee grafieken, waarin steeds totalen van de laatste vier kwartalen zijn weergegeven). De negatieve ontwikkeling in Amsterdam draagt in belangrijke mate bij aan de neergaande trend in de Metropoolregio, maar ook in plaatsen als Weesp en Diemen is een flinke teruggang zichtbaar. In beide gemeenten zijn in het recente verleden grote bouwprojecten vergund, zoals Weespersluis en Holland Park. 
Met name marktpartijen vragen veel minder bouwvergunningen aan. Bij corporaties steeg het aantal verleende vergunningen juist in het eerste kwartaal dit jaar weer iets. Vorig jaar speelden de stijgende bouwprijzen en personeelstekorten de bouwers parten, gevolgd door de PFAS- en stikstofproblematiek. Vanaf maart gooit de coronacrisis roet in het eten. Dat zorgde niet alleen tot vertragingen in de vergunningaanvraag en -verlening, maar ook tot heroverweging van projecten. Bij diverse projecten maken ontwikkelaars een pas op de plaats om de effecten van de coronacrisis beter te kunnen beoordelen.
Het aantal bouwvergunningen kan overigens niet één op één worden vertaald naar het aantal woningen dat is vergund. 

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS