Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijziging erfpachtstelsel niet aan de orde

Wijziging erfpachtstelsel niet aan de orde

Het huidige erfpachtstelsel bemoeilijkt de invoering van Koopgarant in Amsterdam. Zo blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD. Toch is de coalitie niet bereid het huidige erfpachtstelsel om te ruilen voor een systeem gebaseerd op eeuwigdurende erfpacht.

Tussen de Belastingdienst, gemeente en corporaties woedt een lange strijd over de invoering van Koopgarant. Een jaar geleden leek een doorbraak aanstaande, waardoor gemeente en corporaties december 2010 in het akkoord ‘Bouwen aan de Stad II’ trots het plan bekendmaakten vijfduizend corporatiewoningen via de Koopgarant-regeling te gaan verkopen. Dankzij deze regeling zakken aanschafprijs en risico’s voor kopers.

Maar de Belastingdienst wil vele overleggen later in Amsterdam de aftrek van hypotheekrente nog altijd niet garanderen. Struikelblok is de voortdurende erfpacht en de bijbehorende periodieke herziening van de canon.

Het college wil echter niet tornen aan het huidige stelsel. In 1915 werd de principiële keuze gemaakt om de waardevermeerdering van de grond ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Wijziging is niet aan de orde.

Bovendien, zo blijkt uit de antwoorden op vragen van VVD-raadslid Daniël van der Ree, kan volgens het college ook binnen de huidige erfpachtregeling Koopgarant worden ingevoerd. Wel moet daarvoor een nieuw, juridisch, financieel en fiscaal solide modelcontract worden ontwikkeld. Dat vraagt tijd en een goede afstemming.

Volgens de VVD ondervinden de veelgeplaagde middengroepen extra nadeel van het huidige erfpachtsysteem en de vertraging van de invoering van Koopgarant. Ook die analyse deelt het college niet. Niet het erfpachtsysteem, maar vooral de hoge huizenprijzen zitten middengroepen dwars. Het college houdt het vertrouwen dat er uiteindelijk een Amsterdamse variant van de Koopgarantregeling gaat komen.