Winnaars duurzaamheidstender Buiksloterham bekend

12.02.10

Winnaars duurzaamheidstender Buiksloterham bekend

GTP Vastgoed, Heddes, Vink Bouw en Lemniskade zijn de winnaars van de duurzame tender in Buiksloterham, Amsterdam-Noord. Volgens Jan Terlouw, voorzitter van de selectiecommissie, onderscheiden de winnende ontwerpen zich door een slimme combinatie van bestaande en innovatieve technieken. Zo wordt biobrandstof gebruikt voor warmteopwekking, groene beplanting als zonwering, wordt afvalwater gerecycled en hemelwater opgevangen en hergebruik. De bekendmaking vond plaats bij New Energy Docks, het centrum voor duurzame innovatie in Amsterdam Noord

Op dinsdag zijn de winnende ontwerpen onthuld in aanwezigheid van wethouder Maarten van Poelgeest en portefeuillehouder Kees Diepeveen. Van Poelgeest: “Innovatie gaat altijd veel harder dan je denkt. Vijf jaar geleden waren gebouwen zoals deze nog toekomstmuziek. Nu worden ze gebouwd. Het bewijst dat je niet als overheid alles moet willen voorschrijven.” De projecten maken volgens Van Poelgeest ook duidelijk dat “duurzaamheid en architectonische kwaliteit heel goed kunnen samengaan met een normale grondprijs”. Ontwikkelaars kregen de kavel niet een kavel op basis van de hoogste bieding, maar van het meest duurzame plan. Van Poelgeest: "Het aardige van dit mechanisme is dat we ontwikkelaars stimuleren volledig klimaatneutrale complexen te laten ontwikkelen, terwijl we  formeel volgens het bouwbesluit zulke eisen niet mogen stellen. Dat is vrij uniek en daar ben ik erg enthousiast over."

Vooraf waren vijf kavels beschikbaar gesteld - twee voor werken en drie voor een combinatie van wonen en werken – met in totaal ruimte voor 140 woningen en 16.000 m2 werkruimte een vaste prijs bepaald.

De gemeente Amsterdam heeft zichzelf ten doel gesteld dat in 2015 alle nieuwe projecten klimaatneutraal worden gebouwd. Amsterdam Noord neemt in Buiksloterham het voortouw om dat doel te bereiken. Portefeuillehouder Kees Diepeveen: “Noord wil voorop lopen als het gaat om duurzaamheid in de stedenbouw. Elke nieuwe woonwijk in ons stadsdeel wordt al gebouwd met duurzame energievoorzieningen. Buiksloterham wordt nu de trendsetter voor nieuwe, duurzame bedrijfsvestigingen en woningen.”

Ruimte voor pionieren

Buiksloterham moet de komende jaren veranderen in een gemengd werk- en woongebied met met ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven en avontuurlijke bewoners. In de periode tot 2015 moeten er volgens planning zo’n tweeduizend woningen worden gebouwd, gemengd met bijzondere bedrijfspanden. Eénderde van het gebied ontwikkelt de gemeente actief door grond uit te geven. Voor maar liefst tweederde van het gebied geldt dat er volop kansen liggen voor initiatieven van particulieren. Opmerkelijk is dat initiatiefnemers daarbij niet gebonden zijn aan een uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Binnen bepaalde spelregels kunnen ze hun plannen zelf vormgeven.

De winnende ontwerpen zijn te bezichtigen in het stadsdeelhuis Amsterdam Noord van

6 april tot en met 14 mei 2010. Hieronder enkele artist-impressies en projectbeschrijvingen. De teksten zijn van projectbureau Noordwaarts

Winnende ontwerpen voor Buiksloterham

GTP Vastgoed, Heddes, Vink Bouw en Lemniskade zijn de winnaars van de duurzame tender in Buiksloterham, Amsterdam-Noord. Volgens Jan Terlouw, voorzitter van de selectiecommissie, onderscheiden de winnende ontwerpen zich door een slimme combinatie van bestaande en innovatieve technieken.

Hieronder animaties van de projecten met de beschrijvingen van project bureau Noordwaarts:

 

De Kameel van Noord

Van: Heddes Vastgoed, op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs, Deerns raadgevende Ingenieurs

De Kameel van Noord

De Kameel is een sterk, dienstbaar en karakteristiek dier. Bovenal weet de Kameel zich steeds aan te passen aan de onzekere tocht en een veranderende omgeving. Het zijn precies deze eigenschappen die kenmerkend zijn voor ontwerp “De Kameel van Noord”. 

Met het ontwerp wordt gestreefd naar duurzame duurzaamheid. Niet alleen de technische duurzaamheid van nu wordt gerealiseerd, belangrijker is het adaptief vermogen waarmee het gebouw in staat is zich aan te passen aan nieuwe inzichten en technieken in de toekomst. 

Het gebouw koelt en zuivert lucht zoals de natuur dat doet. Het gestel (casco) is sterk en fl exibel voor steeds andere invullingen van wonen, werken en ontspannen. 

Zijn energie haalt het gebouw uit (eigen) biomassa, de zon of uit de bodem. 

De Kameel van Noord absorbeert CO2 met zijn groene huid en binnentuin.

Vink Bouw in samenwerking met Marcel Lok architect

Vink Bouw

Ontwikkelaar Vink Bouw en architect Marcel Lok ontwikkelden een gebouw waarin de woon- en werkfunctie gemakkelijk met elkaar kunnen worden uitgewisseld, waarbij energieopwekking en het (her)gebruik van verwarming en koeling op een slimme manier worden ingezet.

Het uiterlijk van het gebouw doet denken aan de havenarchitectuur, zoals die te vinden is in Amsterdam, Hamburg en Kopenhagen. De combinatie van robuuste bakstenen en beton met een no-nonsense detaillering zorgen voor een stoer uiterlijk. De geïntegreerde windturbines in de gevel en het hoge dak met bomen geven het geheel daarbij een speelse touch. Kortom, comfortabel en energiezuinig werken en wonen in een gebouw met een tijdloze uitstraling.

Patch 22

Van: Vereniging Lemniskade

Patch 22

Het ontwerp laat een loftachtig werkwonen zien in een bijzondere houtconstructie, innovatief en esthetisch van hoge kwaliteit. Het ontwerp is gebaseerd op licht bouwen met minder en milieuvriendelijk materiaalverbruik. Aanpassingen aan het gebouw kunnen in de toekomst eenvoudig gerealiseerd worden zonder sloopwerk aan het casco. De dove gevel, bestaat uit verzwaarde gevelelementen en aangepaste beglazing.

Dit zorgt ervoor dat de vereiste geluidsreductie ten gevolge van omgevingslawaai voor zowel woon- als werkfunctie, wordt bereikt.

Op de “omgekeerde” vloerconstructie worden speciaal ontwikkelde panelen aangebracht die zijn voorzien van een verwarming en koelsysteem. Deze zijn uitneembaar zodat de in de vloer aanwezige ventilatie-units, kabelwegen, verwarmingsleidingen en riolering bereikbaar blijven en flexibiliteit van de woon-werkruimtes maximaal is.

De uitgekiende combinatie van maatvoering, het ontsluitingsprincipe en het volledig geïntegreerde installatieprincipe maakt het mogelijk dat iedere meter van het gebouw transformeert van werken naar wonen zodat het gebouw over 100 jaar nog steeds met liefde verbouwd zal worden.

Keep it Simple

Keep it simpleKeep it simple

Van: GTP Vastgoed B.V., TEKTON Architekten en AMIC Installation Consultancy B.V.

Voor dit ontwerp is een dynamische visie ontwikkeld op de verandering in de tijd. Het gebouw met een eenvoudig demontabel casco heeft een schil met een hoog isolatieniveau en een goede zonwerende en zonopnemende kwaliteit.

De splitsing van casco en afbouw maakt het mogelijk om persoonlijke modules te integreren die samenhangen met de bestemming, functie en het comfortniveau. Dure installatietechnische voorzieningen met veelal een korte levensduur worden geminimaliseerd tot plekverwarming en opgenomen in de innovatieve modules.

De toekomstwaarde van het gebouw wordt mede bepaald door een fl exibele menging van wonen en werken. Dit levert een belangrijke bijdrage aan wisselend gebruik, een sociaal-veilige levendige buurt en het beperken van de mobiliteit.

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.