Overslaan en naar de inhoud gaan

'Woningbouw blijft komende jaren sterk achter bij groei aantal huishoudens'

Image

De spanning op de woningmarkt neemt de komende jaren verder toe. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de bouw. Het EIB verwacht dat in de periode 2020-2023 netto zo'n 230.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens volgens de laatste CBS-prognose met bijna 335.000 zal toenemen.
Het EIB baseert zijn sombere prognose vooral op het aantal verleende bouwvergunningen in 2019. Dat waren er 57.000. In 2018 en 2017 was het aantal vergunde woningen ongeveer 70.000. Volgens het EIB speelt het stikstofprobleem een belangrijke rol in de afname. Het onderzoeksbureau verwacht dat pas in 2021 het overheidsbeleid om stikstofdeposities rond Natura2000-gebieden te verminderen, effect zal hebben. Pas dan zal de vergunningverlening weer op stoom komen.
Wat betreft de stikstofmaatregelen wijst het EIB er op dat de verlaging van de maximumsnelheid de bouwers pas meer ruimte kan geven als er regionale stikstofadministratiesystemen zijn opgezet. De maatregelen richting de landbouwsector hebben zelfs nog meer tijd nodig om effectief te worden.
Het kabinet heeft als beleidsdoel geformuleerd jaarlijks minimaal 75.000 woningen te bouwen.