Woningcorporaties en Urgenda: 100.000 extra huurwoningen energieneutraal

15.02.19
Woningcorporaties en Urgenda: 100.000 extra huurwoningen energieneutraal

Urgenda en 170 woningcorporaties willen 100.000 sociale huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dit kan met geld van de verhuurderheffing, zo blijkt uit een vandaag in Den Haag gepresenteerd plan. Het voorstel wordt onder meer gesteund door de Alliantie, Eigen Haard en de Key.

Door het (bijna) energie-neutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80 tot 100 procent en die daling creëert volgens de initiatiefnemers onder gewone burgers draagvlak voor verduurzaming. Ook als de huur na aanpassing van de woning iets omhoog gaat, dan houdt de bewoner er vanaf maand 1 geld aan over. Voor de overheid betekent de aanpak van die woningen een besparing van ruim 0,2 Mton CO2.

De verhuurderheffing bedraagt dit jaar 1,7 miljard euro. De heffing stijgt volgend jaar naar ongeveer 2 miljard. "Met dat geld kunnen woningcorporaties tot 2020 100.000 woningen extra verduurzamen", aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. "Zo helpen corporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen."

De verklaring wordt slechts door een deel van de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam gesteund. Tot de ondertekenaars behoren de Alliantie, Eigen Haard, de Key, Parteon, ZVH, WormerWonen, Pre Wonen, Elan Wonen, Intermaris, Wooncompagnie, Dudok Wonen, Goede Stede, Habion en Woonzorg Nederland. Ymere, Rochdale en Stadgenoot ontbreken bijvoorbeeld."Bij Stadgenoot komt duurzaamheid na betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het ondertekenen van het voorstel van Urgenda zou betekenen dat duurzaamheid op de eerste plaats komt en dat we daar al onze middelen op moeten inzetten. Dat past niet bij onze strategie", aldus een woordvoerder.

De Woonbond draagt het initiatief een warm hart toe. Beleidsmedewerker energie Bastiaan van Perlo: "Wij steunen klimaatregelen als dat gepaard gaat met betaalbare woonlasten voor huurders." Een eventueel Klimaatakkoord kan volgens hem ook alleen op steun rekenen van de huurdersorganisatie als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren zonder de huurprijzen fors te verhogen.

Urgenda heeft het voornemen de komende maanden een lijst van nog eens 39 andere concrete maatregelen te zullen publiceren. Volgens Minnesma zijn die maatregelen voldoende om voor 2020 de uitstoot van broeikassen daadwerkelijk met 25 procent te verminderen. Het huidige kabinetsbeleid blijft steken bij een vermindering van hooguit 21 procent.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.