Woningcorporaties en Urgenda: 100.000 extra huurwoningen energieneutraal

15.02.19
Woningcorporaties en Urgenda: 100.000 extra huurwoningen energieneutraal

Urgenda en 170 woningcorporaties willen 100.000 sociale huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dit kan met geld van de verhuurderheffing, zo blijkt uit een vandaag in Den Haag gepresenteerd plan. Het voorstel wordt onder meer gesteund door de Alliantie, Eigen Haard en de Key.

Door het (bijna) energie-neutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80 tot 100 procent en die daling creëert volgens de initiatiefnemers onder gewone burgers draagvlak voor verduurzaming. Ook als de huur na aanpassing van de woning iets omhoog gaat, dan houdt de bewoner er vanaf maand 1 geld aan over. Voor de overheid betekent de aanpak van die woningen een besparing van ruim 0,2 Mton CO2.

De verhuurderheffing bedraagt dit jaar 1,7 miljard euro. De heffing stijgt volgend jaar naar ongeveer 2 miljard. "Met dat geld kunnen woningcorporaties tot 2020 100.000 woningen extra verduurzamen", aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. "Zo helpen corporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen."

De verklaring wordt slechts door een deel van de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam gesteund. Tot de ondertekenaars behoren de Alliantie, Eigen Haard, de Key, Parteon, ZVH, WormerWonen, Pre Wonen, Elan Wonen, Intermaris, Wooncompagnie, Dudok Wonen, Goede Stede, Habion en Woonzorg Nederland. Ymere, Rochdale en Stadgenoot ontbreken bijvoorbeeld."Bij Stadgenoot komt duurzaamheid na betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het ondertekenen van het voorstel van Urgenda zou betekenen dat duurzaamheid op de eerste plaats komt en dat we daar al onze middelen op moeten inzetten. Dat past niet bij onze strategie", aldus een woordvoerder.

De Woonbond draagt het initiatief een warm hart toe. Beleidsmedewerker energie Bastiaan van Perlo: "Wij steunen klimaatregelen als dat gepaard gaat met betaalbare woonlasten voor huurders." Een eventueel Klimaatakkoord kan volgens hem ook alleen op steun rekenen van de huurdersorganisatie als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren zonder de huurprijzen fors te verhogen.

Urgenda heeft het voornemen de komende maanden een lijst van nog eens 39 andere concrete maatregelen te zullen publiceren. Volgens Minnesma zijn die maatregelen voldoende om voor 2020 de uitstoot van broeikassen daadwerkelijk met 25 procent te verminderen. Het huidige kabinetsbeleid blijft steken bij een vermindering van hooguit 21 procent.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.