Woningcorporaties en Urgenda: 100.000 extra huurwoningen energieneutraal

15.02.2019
Image

Urgenda en 170 woningcorporaties willen 100.000 sociale huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dit kan met geld van de verhuurderheffing, zo blijkt uit een vandaag in Den Haag gepresenteerd plan. Het voorstel wordt onder meer gesteund door de Alliantie, Eigen Haard en de Key.

Door het (bijna) energie-neutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80 tot 100 procent en die daling creëert volgens de initiatiefnemers onder gewone burgers draagvlak voor verduurzaming. Ook als de huur na aanpassing van de woning iets omhoog gaat, dan houdt de bewoner er vanaf maand 1 geld aan over. Voor de overheid betekent de aanpak van die woningen een besparing van ruim 0,2 Mton CO2.

De verhuurderheffing bedraagt dit jaar 1,7 miljard euro. De heffing stijgt volgend jaar naar ongeveer 2 miljard. "Met dat geld kunnen woningcorporaties tot 2020 100.000 woningen extra verduurzamen", aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. "Zo helpen corporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen."

De verklaring wordt slechts door een deel van de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam gesteund. Tot de ondertekenaars behoren de Alliantie, Eigen Haard, de Key, Parteon, ZVH, WormerWonen, Pre Wonen, Elan Wonen, Intermaris, Wooncompagnie, Dudok Wonen, Goede Stede, Habion en Woonzorg Nederland. Ymere, Rochdale en Stadgenoot ontbreken bijvoorbeeld."Bij Stadgenoot komt duurzaamheid na betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het ondertekenen van het voorstel van Urgenda zou betekenen dat duurzaamheid op de eerste plaats komt en dat we daar al onze middelen op moeten inzetten. Dat past niet bij onze strategie", aldus een woordvoerder.

De Woonbond draagt het initiatief een warm hart toe. Beleidsmedewerker energie Bastiaan van Perlo: "Wij steunen klimaatregelen als dat gepaard gaat met betaalbare woonlasten voor huurders." Een eventueel Klimaatakkoord kan volgens hem ook alleen op steun rekenen van de huurdersorganisatie als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren zonder de huurprijzen fors te verhogen.

Urgenda heeft het voornemen de komende maanden een lijst van nog eens 39 andere concrete maatregelen te zullen publiceren. Volgens Minnesma zijn die maatregelen voldoende om voor 2020 de uitstoot van broeikassen daadwerkelijk met 25 procent te verminderen. Het huidige kabinetsbeleid blijft steken bij een vermindering van hooguit 21 procent.