Woningproductie in Metropoolregio Amsterdam stijgt met zes procent

02.02.18
Woningproductie in Metropoolregio Amsterdam stijgt met zes procent
In de Metropoolregio Amsterdam zijn in 2017 volgens een voorlopige opgave van CBS 10.594 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Inclusief overige toevoegingen, waaronder woningen die via transformatie worden gerealiseerd, kwam de productie uit op 14.525 woningen. De MRA-gemeenten hebben zich ten doel gesteld 60.000 woningen te bouwen van 2017 tot en met 2020. 
 
Landelijk werden er volgens CBS 62.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. In de regio Amsterdam klom de woningbouw al eerder uit het crisisdal en de productiestijging valt daardoor in de MRA bescheidener uit: 6 procent. Amsterdam leverde volgens CBS bijna de helft van de nieuwbouwwoningen op in de MRA (4.918), gevolgd door Almere met 1.622. Andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam die meer dan honderd woningen opleverden zijn Haarlem (679), Haarlemmermeer (496), Zaanstad (399), Diemen (399), Weesp (196), Hilversum (155) , Amstelveen (108) en Edam-Volendam (106). Het CBS baseert zich op Kadastergegevens en zegt daarbij dat het officiële oplevercijfer hoger zal uitkomen als de nagekomen respons is verwerkt.

Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwproductie. De ingeschatte totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040. De beoogde versnelling bedraagt 60.000 woningen van 2017 tot en met 2020. Dat betekent de bouw van gemiddeld 15.000 nieuwe woningen per jaar tot 2020 en bijna 10.000 per jaar tot 2040. Als we kijken naar de nieuwbouw inclusief overige toevoegingen komt de productie met 14.525 in de buurt van de eigen ambities (15.000 per jaar). Er worden echter ook woningen gesloopt (2.126) en -  al dan niet tijdelijk of puur administratief - onttrokken (2.162).
 
Ontwikkeling woningvoorraad in de MRA, per staaf een jaaropgave van de mutaties laatste vier kwartalen (=4-kwartalen voortschrijdend). CBS rangschikt woningen die via transformatie of grondige renovatie worden gerealiseerd onder de categorie 'overige toevoegingen'. Bron CBS, bewerking NUL20
 
De netto woningvoorraad nam in 2017 in de MRA met 10.403 toe. De categorieën overige toevoegingen/onttrekkingen worden ook gebruikt voor administratieve correcties. Door definitiewijzingen in de Basisadministratie Gebouwen (BAG) 'verdwenen' er per 1 januari 2017 duizenden woningen. Dat werkt door in de grafiek van 2017, eerste drie kwartalen.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS