Woonbond: "Corporaties maken 1500 euro winst per woning"

01.03.18
Woonbond: "Corporaties maken 1500 euro winst per woning"

De Woonbond start een actie voor 10 procent huurverlaging. Volgens directeur Roland Paping kan dat omdat de corporaties de afgelopen jaren forse winsten hebben geboekt. "Bijna een kwart van de huur die corporatiehuurders betalen is winst." Directeur Max Norder van Aedes wijst de oproep af. Hij stelt dat corporaties het geld nodig hebben voor nieuwbouw en verduurzaming.

De huren zijn de vorige kabinetsperiode fors gestegen. Inmiddels is de gemiddelde huurprijs van een corporatiewoning 535 euro. Voor veel huurders zijn die prijzen volgens Paping nauwelijks meer opbrengen. "De corporatiesector maakte in 2016 bijna 3,3 miljard winst op een huuropbrengst van ruim 15 miljard. Het is onverteerbaar dat huurders kampen met armoede terwijl er zulke winsten worden gemaakt." Volgens Paping gaat het in deze cijfers om reguliere exploitatiewinst. Verkoopinkomsten en hogere vastgoedwaarderingen zijn niet meegerekend. De winst zou neerkomen op 1500 euro per woning.
Norder van Aedes vindt 'winst' een gek woord in dit verband. "Elke cent blijft beschikbaar voor de sector", zei hij op Radio1. De spaarpot is volgens hem nodig vanwege de grote opgaven waar corporaties voor staan, zoals de bouw van extra woningen en de verduurzaming.
De Woonbond baseert zijn gegevens op het Sectorbeeld 2017 dat de Woonautoriteit heeft uitgebracht. Daarin wordt ook geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen woningmarktregio's. De Metropoolregio Amsterdam is een van de drie regio's met minder financiële ruimte en tegelijkertijd een hoge opgave voor verduurzaming en instandhouding van het bezit. Daarbij genereert de WOZ-gebaseerde verhuurderheffing een extra lastennadeel. "De WOZ-grondslag doet afbreuk aan het stelsel," constateert de Woonautoriteit zelfs.
Volgens Paping is er ondanks de bouw- en verduurzaamheidsopgave ruimte voor huurverlaging. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is somberder over de investeringscapiteit van corporaties in relatie tot de klimaatdoelstellingen: Het borgstelsel zou voldoende robuust zijn om de investeringen naar gemiddeld label B in 2021 te dragen, maar raakt daarna wel de grenzen. Daarna is er nog maar beperkt ruimte: "WSW ziet hier te grote financiële en bedrijfsmatige risico’s om deze investeringen geborgd te financieren."
Volgens Paping zijn de rekenmodellen van het WSW extreem voorzichtig.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.