Woonbond: "Corporaties maken 1500 euro winst per woning"

01.03.18
Woonbond: "Corporaties maken 1500 euro winst per woning"

De Woonbond start een actie voor 10 procent huurverlaging. Volgens directeur Roland Paping kan dat omdat de corporaties de afgelopen jaren forse winsten hebben geboekt. "Bijna een kwart van de huur die corporatiehuurders betalen is winst." Directeur Max Norder van Aedes wijst de oproep af. Hij stelt dat corporaties het geld nodig hebben voor nieuwbouw en verduurzaming.

De huren zijn de vorige kabinetsperiode fors gestegen. Inmiddels is de gemiddelde huurprijs van een corporatiewoning 535 euro. Voor veel huurders zijn die prijzen volgens Paping nauwelijks meer opbrengen. "De corporatiesector maakte in 2016 bijna 3,3 miljard winst op een huuropbrengst van ruim 15 miljard. Het is onverteerbaar dat huurders kampen met armoede terwijl er zulke winsten worden gemaakt." Volgens Paping gaat het in deze cijfers om reguliere exploitatiewinst. Verkoopinkomsten en hogere vastgoedwaarderingen zijn niet meegerekend. De winst zou neerkomen op 1500 euro per woning.
Norder van Aedes vindt 'winst' een gek woord in dit verband. "Elke cent blijft beschikbaar voor de sector", zei hij op Radio1. De spaarpot is volgens hem nodig vanwege de grote opgaven waar corporaties voor staan, zoals de bouw van extra woningen en de verduurzaming.
De Woonbond baseert zijn gegevens op het Sectorbeeld 2017 dat de Woonautoriteit heeft uitgebracht. Daarin wordt ook geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen woningmarktregio's. De Metropoolregio Amsterdam is een van de drie regio's met minder financiële ruimte en tegelijkertijd een hoge opgave voor verduurzaming en instandhouding van het bezit. Daarbij genereert de WOZ-gebaseerde verhuurderheffing een extra lastennadeel. "De WOZ-grondslag doet afbreuk aan het stelsel," constateert de Woonautoriteit zelfs.
Volgens Paping is er ondanks de bouw- en verduurzaamheidsopgave ruimte voor huurverlaging. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is somberder over de investeringscapiteit van corporaties in relatie tot de klimaatdoelstellingen: Het borgstelsel zou voldoende robuust zijn om de investeringen naar gemiddeld label B in 2021 te dragen, maar raakt daarna wel de grenzen. Daarna is er nog maar beperkt ruimte: "WSW ziet hier te grote financiële en bedrijfsmatige risico’s om deze investeringen geborgd te financieren."
Volgens Paping zijn de rekenmodellen van het WSW extreem voorzichtig.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.