Woonruimte voor jongeren met problemen

15.03.10

Woonruimte voor jongeren met problemen

De Alliantie stelt in Amsterdam 22 woningen aan de Daniël Stalpertstraat tijdelijk beschikbaar voor jongeren met problemen thuis en op school. De jongeren doen mee aan een werk-leertraject van HVO Querido. Ook de gemeente en het ROC participeren. Directeur van de Alliantie in Amsterdam Anne Wilbers noemde tijdens het ondertekenen van het contract "een veilige woonplek de sleutel tot succes voor een jongere".

Het gaat om een – niet vrijblijvend - traject van maximaal 1,5 jaar per jongere. De huisvesting vindt plaats in panden die in 2013 als onderdeel van de vernieuwing van de buurt worden gesloopt. Aan het project nemen jongeren van 18 tot 23 jaar deel die dreigen uit te vallen op school. Vaak zijn moeilijkheden thuis en een slechte invloed uit de directe omgeving oorzaak van de problemen van de jongeren. Door dit tijdig te signaleren en ze een woonplek onder begeleiding te bieden hopen de samenwerkende instanties uitval op school en andere problemen te voorkomen. De jongeren die gaan deelnemen, zijn verbonden aan het ROC van Amsterdam. Het doel is dat de deelnemers, na dit traject, een startkwalificatie hebben behaald en in staat zijn om zelfstandig(er) te kunnen wonen, leren en werken.

Veilige woonplek

Volgens gebiedsontwikkelaar Frans de Roos  is maatschappelijke huisvesting belangrijk voor de Alliantie. "We voelen ons ervoor verantwoordelijk ook jongeren die niet thuis kunnen wonen een veilige woonplek te bieden. Dan is de kans ook groter dat ze hun school afmaken en dat is belangrijk voor hun toekomst. We vonden een tijdelijke oplossing met kleine bovenwoningen in De Pijp die we toch willen slopen. De woningen zijn niet best, maar er is tijdelijk in te wonen. Het is een experiment voor een paar jaar. De jongeren worden begeleid bij zelfstandig wonen en met school. Dan voorkom je dat ze spijbelen of gaan zwerven. Alles gaat in goed overleg met de huidige bewoners; zij mogen vervroegd op zoek naar een andere woning met een stadsvernieuwingsurgentie en na hun vertrek komen de woningen vrij voor de jongeren. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS