Ymere beperkt voor veel huurders jaarlijkse huurverhoging

11.04.2019
Image

Huurders met een relatief hoge huur ten opzichte van hun inkomen krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 0,3 procent, zo is Ymere met huurdersorganisatie SHY overeengekomen. Huurders met een inkomen lager dan 42.436 euro en een netto huur tussen de 607 en 651 euro, krijgen een huurverhoging van 0,3%. Dat is voor de gemiddelde huurder een verhoging van circa 1,95 euro per maand. Is de huur 651 euro of hoger dan blijft de huur gelijk.

Door voor hen de huur minder of niet te verhogen, wil Ymere een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van wonen. Voor circa 2.500 huurders gaat de corporatie nog een stapje verder. Hun huur wordt verlaagd tot de huurgrens (2019: 607 of 651 euro) als zij een minimuminkomen hebben.
Bij andere huurders stijgt de huur meer. Ymere hanteert als uitgangspunt: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. Bij een huur onder de 607 euro krijgen huurders een huurverhoging tussen de 4,1% en 2,9%. Voor een groot deel van de huurders wordt deze huurverhoging gecompenseerd door de huurtoeslag. Alleen bij een huur tot 424 euro kan een huurverhoging voorkomen van 4,1%. Bij deze woningen is het verschil tussen wat de huurders betalen en de kwaliteit van de woning volgens de corporatie te groot. Ymere wil de huren voor de mensen met de laagste inkomens betaalbaar houden. Huishoudens met een inkomen boven 42.436 euro krijgen vervolgens een huurverhoging van 5,6%.

"Net als onze overkoepelende huurdersorganisatie SHY, zien ook wij dat het voor een deel van onze huurders steeds lastiger wordt de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Veel wordt duurder, terwijl hun inkomen nauwelijks stijgt. Ik ben blij dat we elkaar hebben gevonden in het ontzien van huurders met een hoge huur en een beperkt inkomen”, zo verklaart Karin Laglas, voorzitter van de directieraad.