Zaanstad: inschrijfleeftijd sociale huurwoning omlaag naar 16 jaar

19.06.2019
Image
Zaanstad begint een lokaal experiment om de leeftijdsgrens waarop Zaanse woningzoekenden zich mogen inschrijven te verlagen van 18 naar 16 jaar. Op die manier bouwen Zaanse jongeren twee jaar extra inschrijfduur op en maken zij eerder kans op een woning. Zo heeft wethouder Mutluer aangekondigd bij de uitwerking van de Zaanse woonvisie.
 
Volgens haar werkt het huidige verdeelsysteem niet optimaal. En derde deel van het woningaanbod dat jaarlijks beschikbaar komt wordt betrokken door een woningzoekende van buiten Zaanstad. "Er zijn groepen die dringend een woning nodig hebben, maar die geen urgentie krijgen en ook op basis van de wachttijd niet in aanmerking komen voor een woning", aldus de wethouder. Op regionaal niveau wordt inmiddels gewerkt aan een aanpassing van de verdelingssystematiek. Het plan van Mutluer geeft Zaanse jongeren twee jaar voorsprong op jonge woningzoekenden uit de rest van de WoningNet-regio Amsterdam. "Daarom willen we starten met een lokaal experiment om Zaanse jongeren betere kansen te geven op de woningmarkt."
Ook moeten volgens haar betere afspraken worden gemaakt over een meer evenredige bijdrage van gemeenten aan het regionaal aanbod aan sociale huurwoningen. Burgemeester Halsema drong daar eerder deze week ook al op aan. En Zaanstad  - een gemeente met een grote voorraad sociale huurwoningen- zou om tot een betere benutting van de sociale voorraad te komen meer lokale toewijzingsruimte moeten krijgen. "Wij pleiten bij het Rijk voor een regionaal experiment met verruiming van het percentage bindingseisen."
Aanvulling 20 juni:
Zaanstad trekt alles uit de kast om de kansen van starters uit de eigen gemeente te vergroten. Sinds mei worden door woningcorporaties Parteon, Rochdale en ZVH woningen verloot waar uitsluitend kandidaten met 'binding met de Zaanstreek' voor in aanmerking komen. In aanmerking daarvoor komen starters (zonder huur- of koopwoning) die minimaal een jaar ingeschreven staan in Zaanstad of die een arbeidscontract hebben bij een Zaans bedrijf van minimaal 18 uur per week en voor minimaal 1 jaar.
 
Lees ook:
Eigen inwoners eerst? (NUL20, maart 2019)