Overslaan en naar de inhoud gaan

Zittende corporatiebestuurders moeten ook integriteitstoets ondergaan

Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties die vóór 1 juli 2015 voor onbepaalde tijd zijn benoemd, moeten ook een fit en proper toets ondergaan. Zo bevelen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen aan. Ook moeten bestuurders en commissarissen vooraf beter worden geïnformeerd over de inhoud van het toetsingsgesprek.
Bestuurders en commissarissen worden sinds midden 2015 door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun (her)benoeming. Inmiddels hebben bijna vierhonderd kandidaten de fit en proper toets doorlopen.
Onderzoekers van de RUG enquêteerden voor hun onderzoek ruim honderd getoetste bestuurders en commissarissen. Zij vinden de toets als ‘reinigend’ instrument goed functioneren, maar ze vinden het minder geschikt als instrument ter versterking van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij woningcorporaties. Interne evaluaties, visitatie, educatie of een goede Governancecode zijn daarvoor betere methoden.
Een derde van de respondenten blijkt het gesprek met de Aw als onaangenaam te ervaren. De onderzoekers vinden dat de toets diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer. Zo screent de Aw sociale media en onderzoekt zij informatie van de Belastingdienst. Ook blijkt uit het onderzoek dat de vragen vooral over integriteit gaan en niet over de deskundigheid van een kandidaat.