12 miljoen voor energiebesparing in bestaande gebouwen

30.11.2011

Rijk stelt 12 miljoen beschikbaar voor energiebesparing in bestaande gebouwen

Update 05-12-2011

Het kabinet stelt bijna twaalf miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing in bestaande gebouwen. Het geld wordt verdeeld over vijftien projecten. De vijftien projecten moeten zorgen voor aanzienlijke energiebesparing in minstens 33.5000 woningen en in de utiliteitsbouw. De aankondiging volgt op het in februari gelanceerde ‘Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving’.

Acht projecten vallen onder de Blok voor Blok-regeling, waarvoor in totaal vier miljoen euro beschikbaar is. Deze regeling is voor marktpartijen, gemeenten, provincies en woningcorporaties die gezamenlijk minstens 2.000 woningen in één gemeente energiezuiniger maken.
Een consortium van organisaties in Amsterdam kreeg een subsidie  van €350.000 voor het verduurzamen van gebouwen in Amsterdam Nieuw-West. De subsidie wordt geïnvesteerd in bewonersparticipatie, kennisdeling en een pilot 'Snel verduurzamen in bewoonde staat'.
Betrokken hierbij zijn Ymere, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, stadsdeel Nieuw-West, Liander, Nuon, de Woonbond, het Amsterdams Steunpunt Wonen en het programma Slim & snel verduurzamen van de TU Delft en Nijenrode Business University.
 

Bron
Aedes

Trefwoorden