2016: hoogste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar

25.01.17
Amsterdam ontwikkeling woningvoorraad. Bron RIGO
2016: hoogste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar

Er zijn bijna 54 duizend nieuwbouwwoningen gereed gemeld in 2016, waarvan 5.038 in Amsterdam. Landelijk groeide de bouwproductie met ruim 11 procent ten opzichte van 2015. Het hoogste aantal sinds 2012, aldus het CBS. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen blijft overigens nog wel ver achter bij de periode vóór de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden nog gemiddeld ruim 76 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014, toen slechts 45 duizend nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

In Zuid-Holland werden de meeste woningen bijgebouwd; Amsterdam leverde als gemeente de meeste nieuwbouwwoningen op (5.038). De de grafiek van RIGO laat zien dat er in de hoofdstad ook opvallend veel woningen zijn onttrokken aan de voorraad. Dat komt vooral door administratieve aanpassingen in het BAG, waardoor onzelfstandige woningen niet meer als woning worden geregistreerd. In veel Amsterdamse studentencomplexen hadden kamers een eigen huisnummer. Die werden tot dusver als woning meegeteld, maar vanaf 2017 niet meer. Daardoor zijn er zo’n 1200-1300 adressen verdwenen in Amsterdam.
Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen, en verandering van gebruiksfunctie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand omgebouwd wordt tot een appartementencomplex. In Amsterdam staan nu bijna 428 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad. In Nederland stonden op 1 januari 2017 bijna 7,7 miljoen woningen.
De CBS-cijfers over 2016 zijn voorlopig. In mei komen de definitieve cijfers beschikbaar. Die zullen volgens het CBS vermoedelijk nog wat hoger uitvallen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS