Aanleg IJburg 2 start toch

04.07.12
Aanleg IJburg 2 start toch

Na lang beraad gaat Amsterdam toch verder met IJburg 2. Het relatief kleine Centrumeiland wordt aangelegd. Mogelijk investeert stadsdeel Oost vervolgens in het bouwrijp maken van het nieuwe eiland dat plek moet bieden aan een kleine achthonderd betaalbare huur- en koopwoningen. Het karakter van de nieuwe woonbuurt wordt bepaald door de vraag van zelfbouwers, kleine aannemers, corporaties en ontwikkelaars. "We wachten af wat er gaat gebeuren," aldus wethouder Van Poelgeest.Aanvankelijk zou de uitleg van IJburg 2 starten met het grote Middeneiland. Maar de gemeente kan zich de vereiste voorinvestering van 40 tot 60 miljoen euro niet permitteren. Het Centrumeiland krijgt mede daardoor een ander karakter dan eerder voorgenomen.

Geen hoogstedelijk eiland met een groot winkelcentrum en appartementen, maar een ontspannen woonwijk met betaalbare eengezinswoningen, mogelijkheden voor zelfbouw en recreatie. Er is ruimte voor twee stranden en een grote sportaccommodatie. Het geplande winkelcentrum is geschrapt. Volgens Van Poelgeest ontbreekt daarvoor het draagvlak. De huidige winkelvoorzieningen - IJburglaan en Maxis Muiden - zijn volgens hem voldoende.Over IJburg 2 is lang geaarzeld. Door toch een start te maken voorkomt de gemeente dat op termijn allerlei kostbare juridische procedures opnieuw moeten worden doorlopen. De aanleg van het Centrumeiland (22,4 hectare) vraagt een investering van bijna 9 miljoen euro.

Volgens wethouder Van Poelgeest is IJburg 2 noodzakelijk voor de groei van de stad. “Amsterdam groeit, en zal blijven groeien. Mensen trekken van het platteland naar de stad. Werkgelegenheid concentreert zich in aantrekkelijke steden. Om aan al deze nieuwe Amsterdammers een woning te kunnen bieden, zal de stad moeten bouwen.”IJburg is een stedelijk project, maar stadsdeel Oost investeert mogelijk in het bouwrijp maken van het Centrumeiland. Maar dan moet het nieuwe eiland wel in de behoeften van de huidige bewoners van IJburg voorzien. Zij vragen volgens het stadsdeel vooral om meer ruimte voor jongeren, nautische activiteiten en sportfaciliteiten. Aan een financiële bijdrage worden nog meer voorwaarden verbonden. Het dagelijks bestuur wil invloed op het programma en de fasering van de aanleg. De start van de aanleg is voorzien in 2013. [BP]

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS