Aantal bouwvergunningen blijft hangen op 70.000 woningen

22.02.19
Aantal bouwvergunningen blijft hangen op 70.000 woningen
Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2018 een bouwvergunning afgegeven. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal in 2017. De bouwkosten van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen stegen in 2018 met 7 procent. Dit meldt het CBS.
 
Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor de trends in de bouwproductie, maar lijkt geen precieze maat voor het aantal woningen dat wordt gebouwd. Amsterdam althans lijkt slordig om te gaan met de doorgifte aan het CBS. Het gevolg is dat veel minder woningen worden vergund dan daadwerkelijk in aanbouw genomen. Volgens CBS-cijfers werden in de hoofdstad de afgelopen jaren 5.312 woningen (2015), 3.215 woningen (2016) en 3.498 woningen (2017) vergund. De startbouwcijfers, ook met een vertraging van een jaar, geven een heel ander beeld. Het Amsterdamse college meldde kort geleden zelfs aan de raad dat het aantal nieuwbouwvergunningen geen goede indicator is van het aantal te verwachten nieuwbouwwoningen: "In de eerste plaats kan een nieuwbouwvergunning betrekking hebben op één enkele woning maar ook op een geheel pand met enkele honderden woningen." CBS gaat er echter van uit dat gemeenten het 'aantal vergunde nieuwbouwwoningen' doorgeven. 
CBS: "Wat wij niet ontvangen kunnen wij niet tellen."
 
Wat de trend betreft: 2013 vormde een dieptepunt met slechts 27 duizend bouwvergunningen. Daarna nam het aantal bouwvergunningen toe, maar het aantal is nog niet op het niveau van vóór de crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend. Vorige maand meldde het CBS al dat in 2018 bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.

De ene bouwvergunning is de andere niet

Wat zegt het aantal bouwvergunningen over de getalsmatige woningproductie? Dat zou een realistisch beeld moeten geven van het aantal te realiseren woningen. Maar in ieder geval Amsterdam geeft geen volledige cijfers. CBS gaat ervan uit dat gemeenten het aantal vergunde woningen doorgeven. Maar in de hoofdstedelijke cijfers kan een bouwvergunning ook betrekking hebben op een heel blok met honderden woningen, aldus het college in antwoord op eerdere raadsvragen. Bovenstaande tabel geeft een indruk van de verschillen: er worden veel meer woningen gebouwd dan vergund. Tussen bouwvergunning en realisatie zit overigens vaak wel twee jaar verschil.
Overigens: Amsterdam gebruikt bij het tellen bij 'startbouw' een iets andere definitie van een nieuwbouwwoning dan CBS. Voor de officiële statistiek gelden uiteindelijk de cijfers van CBS.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS