Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

19.01.11

Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

De doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal verhuringen juist toe, vooral dankzij opgeleverde nieuwbouw. In totaal vonden er bijna 14.000 verhuringen plaats in de Stadsregio Amsterdam.

Per stadsdeel zijn er enorme verschillen. In Nieuw-West nam het aantal verhuringen fors toe, terwijl die in Oost nog sterker afnam. Het aantal verhuringen zakte in Oost dramatisch in van 1634 naar 1130. Deze afname valt niet te verklaren uit  de afnemende nieuwbouwproductie op IJburg. In totaal werden in Oost maar 43 sociale huurwoningen minder opgeleverd dan in 2009.

Volgens de AFWC heeft de teruggelopen mutatiegraad een negatieve invloed gehad op de verkoop van corporatiewoningen. Er werden in 2010  slechts 1585 corporatiewoningen verkocht.

Bron:

Deel

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS