Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes: accountantskosten woningcorporaties blijven stijgen

Image

Woningcorporaties betalen ruim een derde meer aan administratieve lasten dan zes jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek van Aedes onder 154 woningcorporaties. Vanaf 2014 zijn de gemiddelde controlekosten voor de jaarrekening met meer dan 35 procent gestegen. Vooral kleine corporaties worden onevenredig hard geraakt; een corporatie met maar drieduizend woningen is al gauw een ton per jaar kwijt aan accountants en taxaties. Zij betalen per verhuureenheid gemiddeld ruim 3,5 keer zoveel als grote corporaties voor de controle van de jaarrekening.

Ook de status van organisatie van openbaar belang (OOB) – voor corporaties met meer dan vijfduizend woningen- brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast blijven taxatiekosten toenemen. Bovendien kost het steeds meer moeite om accountants te vinden. Meer dan een kwart van de corporaties verwacht in de toekomst moeilijkheden bij het aantrekken van een accountant.
Corporaties houden in 2020 rekening met forse prijsstijgingen van accountantskosten. Meer dan de helft van de ondervraagden gaat uit van stijgingen van boven de vijf procent. Een aantal corporaties verwacht zelfs stijgingen van meer dan twintig procent. De OOB-status is volgens de meerderheid van de corporaties de belangrijkste reden van de bovenmatige kostenstijging.

Volgens Aedes-voorzitter Martin van Rijn is ‘iedere euro die naar de boekhouding gaat, er één die niet ten goede komt aan de huurder.’ De Tweede Kamer debatteert dit najaar over wijzigingen in de Woningwet, onder meer over de regeldruk voor corporaties. Aedes stelt voor om de grens van de OOB-status te verleggen naar 25.000 verhuureenheden.