Aedes: 'Minder haast maken met aardgasvrije nieuwbouw'

23.04.18
Aedes: 'Minder haast maken met aardgasvrije nieuwbouw'

Aedes wil minder haast maken met aardgasvrije nieuwbouw. Snelle invoering van een aardgasverbod voor nieuwbouw leidt volgens de brancheorganisatie van woningcorporaties tot extra kosten en vertragingen in de bouwproductie.

De wet Voortgang Energietransitie (VET) schrapt de aansluitverplichting van nieuwbouw op het aardgasnet. Omdat de wet ook bepaalt dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een aardgasverbod. Het kabinet wil dit verbod al op 1 juli aanstaande laten ingaan. Wel kan de gemeente nog uitzonderingsgebieden aanwijzen.

Volgens Aedes brengt snelle invoering van dit verbod risico's met zich mee die de energietransitie eerder kunnen verstoren dan versnellen. Het omzetten naar aardgasvrij leidt tot extra kosten. Ook ontstaat vertraging in de bouwproductie omdat corporaties en bouwers projecten moeten herzien. Verder bestaat bij de brancheorganisatie twijfel over de beschikbaarheid van voldoende alternatieven. Warmtepompen zijn nog onvoldoende beschikbaar. Warmtenetten zijn nog niet overal aangelegd. Daarom pleit Aedes voor een langere overgangstermijn.

De wet VET is al door Tweede en Eerste Kamer aangenomen. In een ministeriële regeling wordt de inwerkingtreding bepaald.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS