AFWC: "Corporaties stappen uit middensegment"

04.03.14
Hans van Harten (directeur AFWC)
AFWC: "Corporaties stappen uit middensegment"

Amsterdamse corporaties stappen uit het middensegment als de voorstellen van minister Blok worden aangenomen, zo verwacht AFWC-directeur Hans van Harten. Minister Blok stelt in de zogeheten conceptnovelle zoveel beperkende voorwaarden dat corporaties geen brood meer zullen zien in de bouw van vrije sectorhuurwoningen en betaalbare koopwoningen.

De AFWC benadrukt in een brief aan Blok dat Amsterdamse corporaties de afgelopen vijftien jaar door verkoop van huurwoningen en de bouw van huur- en koopwoningen voor meer differentiatie hebben gezorgd. “Ook op de Amsterdamse markt is het proces op gang gekomen om een breed gewenst middensegment te vormen. Onze zorg is dat na invoering van de novelle de dynamiek veel kleiner zal worden,” aldus Van Harten. Juist in de plaatselijke politiek leeft de sterke wens het middensegment verder uit te bouwen. Ook de lokale VVD steunt die ontwikkeling. Corporaties schuiven om die reden een kwart van de nieuwe verhuringen door naar het middensegment. “Om de verdere beweging te kunnen maken moet de financiering van deze niet-daeb woningen voldoende mogelijk zijn. Dit zal niet kunnen zonder een substantieel aandeel interne financiering. Wij pleiten voor meer ruimte om eigen vermogen dan wel interne leningen toe te voegen ten behoeve van dergelijke woningen.”

Volgens de Federatie willen marktpartijen vanwege gebrek aan rendement niet overal in de stad investeren. Dat gebeurt pas als een buurt in de lift zit. Zij hebben bijvoorbeeld geen belangstelling voor gemengde projecten in de Kolenkitbuurt of de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw West. Daarom zouden corporaties in dergelijke gebieden tijdelijk met een lager rendement moeten kunnen rekenen. Van Harten hekelt bovendien de door Blok gestelde begrenzing aan activiteiten op gebied van leefbaarheid. Juist in de meest kwetsbare buurten is meer nodig dan alleen een fysieke aanpak; denk aan de aanstelling van huismeesters, de doorverwijzing naar schuldhulpverlening, het beperken van overlast en het ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Verder vreest de Federatie door uitvoering van de novelle een overdaad aan rompslomp en bureaucratie. Het is onhandig dat voor elke afzonderlijke investering toestemming nodig is van het WSW. Er is een ruimere omschrijving nodig van de gebieden waar corporaties niet-daeb activiteiten mogen ondernemen. Een optie kan zijn dat de gemeente in haar woonvisie of in prestatieafspraken dergelijke gebieden aanwijst. En niet op de laatste plaats bestaat bij Van Harten sterke twijfel over de vraag of corporaties voor dergelijke activiteiten voldoende financiering kunnen verkrijgen.

Lees hier de volledige reactie van de AFWC

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.