De Alliantie haalt bij renovatie 244 woningen in Nieuw-West van het gas af

25.04.19
De Alliantie haalt bij renovatie 244 woningen in Nieuw-West van het gas af

Woningcorporatie de Alliantie is begonnen met het aardgasvrij maken van haar woningen in Amsterdam. Het gaat om 244 te renoveren woningen in de Staalmanplein- en Jacob Geelbuurt in stadsdeel Nieuw-West. Vanwege de ingrijpende renovatie zijn alle bewoners uitgeplaatst. De woningen worden aangesloten op stadsverwarming.

De gebouwen worden flink geïsoleerd en krijgen zonnepanelen op het dak. De gasgestookte installaties gaan eruit en de appartementen worden aangesloten op het stadswarmtenet. De woningen aan de Hemsterhuisstraat in de Jacob Geelbuurt krijgen warmte met één gemeenschappelijke aansluiting in plaats van elke huurder voor zich. Dat zou vanwege de lagere vastrechtkosten tot vermindering van 200 euro aan energielasten leiden.
In beide renovatieprojecten was aanvankelijk niet voorzien in het aardgasvrij maken van de woningen. “We willen ondanks de extra kosten onze verantwoordelijkheid voor een beter milieu nemen”, licht regiodirecteur Eddo Rats toe. “Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Als we in 2040 onze woningvoorraad in Amsterdam aardgasvrij willen hebben, moeten we nu al in actie komen.”

De Alliantie heeft zo’n twintigduizend woningen in Amsterdam, waarvan achttienduizend worden verwarmd met een gasinstallatie. Het is volgens Rats niet haalbaar alle woningen leeg te maken voor de energietransitie. Daarnaast onderzoekt de Alliantie in de Molenwijk in stadsdeel Noord de mogelijkheden haar woningen aardgasvrij te maken terwijl huurders thuis zijn. "Dat doen we samen met de bewoners, want uiteindelijk moet het hen extra woongemak geven.” De Alliantie kijkt naast de gangbare opties zoals stadswarmte ook naar innovaties die voor de hele wijk een oplossing bieden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS