De Alliantie heeft zijn woningen in 2020 op gemiddeld energielabel B

10.10.17
De Alliantie heeft zijn woningen in 2020 op gemiddeld energielabel B
De Alliantie verwacht haar woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te hebben in 2020. Daarmee zou de corporatie de doelstelling uit het Energieakkoord halen. Momenteel hebben alle huurwoningen van de Alliantie tezamen gemiddeld label C. Het ijkpunt in 2020 is een tussendoel. De Alliantie bevestigt dat het ook haar einddoel is om uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben.
 
De corporatiesector uit regelmatig zijn twijfel of het zonder extra financiering de doelstellingen uit het energieakkoord kan waarmaken. De sector toont zich dan ook zeer teleurgesteld over het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet handhaaft namelijk onverkort de verhuurderheffing en stelt maar een schamele 100 miljoen euro beschikbaar als 'investeringsaftrek' voor duurzaamheidsmaatregelen. De Alliantie geeft niettemin aan ook onder deze condities de eerste duurzaamheidsmijlpaal in 2020 te kunnen ronden.  
Momenteel hebben ruim 23.000 huurwoningen van de corporatie een label B of beter. Dat is bijna 45 procent van het totale woningbezit van de Alliantie. Om de doelstelling 2020 te halen, moet 59 procent van de huurwoningen label A/B hebben. In een aantal gemeenten heeft de corporatie de gemiddelde label B al bereikt, zoals in Almere (gemiddeld label A) en in de gemeenten met een fors aandeel nieuw woningbezit. In andere gemeenten, zoals Amsterdam, moet de Alliantie nog flink aan de slag om haar ambitie te halen. Duurzame maatregelen worden genomen tijdens het reguliere onderhoud. Daarnaast zet de Alliantie bij renovatieprojecten grote stappen naar label A of B, bijvoorbeeld door het plaatsen van HR-glas, het isoleren van gevels, vloeren en daken, vervanging van cv-installaties en het plaatsen van zonnepanelen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS