De Alliantie maakt huren inkomensafhankelijk

01.06.13
De Alliantie maakt huren inkomensafhankelijk

De Alliantie voert een inkomensafhankelijk huurbeleid in. Vanaf 1 juni kunnen nieuwe huurders van sociale huurwoningen maximaal twintig procent korting krijgen. Het nieuwe beleid is in lijn met eerdere inkomensafhankelijke experimenten van de woningcorporatie. Het betreft alleen nieuwe verhuringen. Volgens Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Amsterdam, is de korting van toepassing op alle regio´s waarin de corporatie bezit heeft. Daarnaast kondigt de Alliantie aan maximaal twintig procent van haar sociale huurwoningen te liberaliseren, terwijl op basis van het puntenstelsel de helft van de sociale huurwoningen naar de vrije sector kan worden gebracht.

Vorig jaar kondigde woningstichting De Key al aan gezinnen met een inkomen tot 30 duizend euro te ontzien. De Alliantie gaat nu een stap verder door alle huurders met een laag inkomen korting aan te bieden. De Alliantie onderscheidt drie groepen. Voor de maximale korting van 20 procent komen in aanmerking huishoudens met een inkomen tot net boven de inkomensgrens van de huurtoeslag. Dat zijn alleenstaanden met een inkomen tot 21 duizend euro per jaar en meerpersoonshuishoudens met inkomens tot 29 duizend euro. Alleenstaanden of gezinnen die een hoger inkomen (tot 34 duizend euro) hebben, krijgen maximaal tien procent korting.

De aanvangshuren van corporatiewoningen stijgen sterk. Dat is mogelijk geworden door aanpassingen in het puntenstelsel. De Alliantie verhuurt haar sociale huurwoningen voor 90 procent van de maximale huurprijs. Met de kortingsmaatregel wil de corporatie meer woningen bereikbaar houden voor huurders met een laag inkomen. “Wij kiezen er bewust voor bij te dragen aan de betaalbaarheid van woningen van mensen met de laagste inkomens,” zegt Wilbers. Er is een ondergrens: bij huren onder de 428 euro is geen korting mogelijk.

Wilbers: “Wij voeren al jaren gedegen financieel beleid, we hebben twintig procent besparing op onze bedrijfslasten ingerekend, we zijn al op de helft, en we verkopen relatief veel woningen. Daardoor kunnen we dit aan.” Wilbers verwacht dat daarom ondanks de verhuurderheffing het investeringsvolume van de Alliantie op peil blijft en dat de sociale huisvester dus blijft investeren in gebieden als de Westelijke Tuinsteden. De corporatie gaat weliswaar projecten meer gefaseerd doorvoeren, maar volgens de directeur heeft dat vooral te maken met de slechte marktontwikkelingen. “Het volume van onze investeringen blijft onveranderd op een hoog niveau.”

Is dit koren op de molen van minister Blok? De Alliantie lijkt de verhuurdersheffing immers te dragen terwijl zij blijft investeren en bovendien de laagste inkomens ontziet. Wilbers: “Wij vinden best dat de sector wat kleiner kan worden, door de verkoop van woningen, maar de heffing van minister Blok is buitenproportioneel hoog en hakt er ook bij ons behoorlijk in. Toch blijven wij zorgen voor goede betaalbare woningen want dat is de basis van ons bestaan.”

Meer info: op de site van De Alliantie staat een filmpje met uitleg.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.