De Alliantie maakt huren inkomensafhankelijk

01.06.13
De Alliantie maakt huren inkomensafhankelijk

De Alliantie voert een inkomensafhankelijk huurbeleid in. Vanaf 1 juni kunnen nieuwe huurders van sociale huurwoningen maximaal twintig procent korting krijgen. Het nieuwe beleid is in lijn met eerdere inkomensafhankelijke experimenten van de woningcorporatie. Het betreft alleen nieuwe verhuringen. Volgens Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Amsterdam, is de korting van toepassing op alle regio´s waarin de corporatie bezit heeft. Daarnaast kondigt de Alliantie aan maximaal twintig procent van haar sociale huurwoningen te liberaliseren, terwijl op basis van het puntenstelsel de helft van de sociale huurwoningen naar de vrije sector kan worden gebracht.

Vorig jaar kondigde woningstichting De Key al aan gezinnen met een inkomen tot 30 duizend euro te ontzien. De Alliantie gaat nu een stap verder door alle huurders met een laag inkomen korting aan te bieden. De Alliantie onderscheidt drie groepen. Voor de maximale korting van 20 procent komen in aanmerking huishoudens met een inkomen tot net boven de inkomensgrens van de huurtoeslag. Dat zijn alleenstaanden met een inkomen tot 21 duizend euro per jaar en meerpersoonshuishoudens met inkomens tot 29 duizend euro. Alleenstaanden of gezinnen die een hoger inkomen (tot 34 duizend euro) hebben, krijgen maximaal tien procent korting.

De aanvangshuren van corporatiewoningen stijgen sterk. Dat is mogelijk geworden door aanpassingen in het puntenstelsel. De Alliantie verhuurt haar sociale huurwoningen voor 90 procent van de maximale huurprijs. Met de kortingsmaatregel wil de corporatie meer woningen bereikbaar houden voor huurders met een laag inkomen. “Wij kiezen er bewust voor bij te dragen aan de betaalbaarheid van woningen van mensen met de laagste inkomens,” zegt Wilbers. Er is een ondergrens: bij huren onder de 428 euro is geen korting mogelijk.

Wilbers: “Wij voeren al jaren gedegen financieel beleid, we hebben twintig procent besparing op onze bedrijfslasten ingerekend, we zijn al op de helft, en we verkopen relatief veel woningen. Daardoor kunnen we dit aan.” Wilbers verwacht dat daarom ondanks de verhuurderheffing het investeringsvolume van de Alliantie op peil blijft en dat de sociale huisvester dus blijft investeren in gebieden als de Westelijke Tuinsteden. De corporatie gaat weliswaar projecten meer gefaseerd doorvoeren, maar volgens de directeur heeft dat vooral te maken met de slechte marktontwikkelingen. “Het volume van onze investeringen blijft onveranderd op een hoog niveau.”

Is dit koren op de molen van minister Blok? De Alliantie lijkt de verhuurdersheffing immers te dragen terwijl zij blijft investeren en bovendien de laagste inkomens ontziet. Wilbers: “Wij vinden best dat de sector wat kleiner kan worden, door de verkoop van woningen, maar de heffing van minister Blok is buitenproportioneel hoog en hakt er ook bij ons behoorlijk in. Toch blijven wij zorgen voor goede betaalbare woningen want dat is de basis van ons bestaan.”

Meer info: op de site van De Alliantie staat een filmpje met uitleg.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.