Almere maant Eurlings tot snelle besluitvorming Flevolijn

22.04.10

Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de verkiezingen van 9 juni actie te ondernemen.

Wethouder Adri Duivesteijn noemt verdere vertraging onacceptabel: “Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een groeistad als Almere. In 2013 is de Hanzelijn gereed, en stijgt het aantal treinreizigers met 10.000 per dag. Als wij vóór die tijd niet komen tot een uitbreiding van de Flevolijn, zijn de gevolgen rampzalig.” 

In 2007 besloot het kabinet om de treindienst tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) te verbeteren. De verdubbeling van de Flevolijn zou in 2013 gereed zijn, nog voor de opening van de Hanzelijn; de lijn die Almere met het noorden van het land verbindt. Deze planning is al verschoven naar 2016, en dreigt nu nog verder uit te lopen.
Dit betekent dat de bereikbaarheidsproblematiek toeneemt. Duivesteijn: “Als de Hanzelijn wordt geopend, zullen de treinen die nu leeg ‘starten’, al half vol zitten. En omdat de Flevolijn nu nog tweesporig is, kan de intercity de stoptrein nergens inhalen. Het valt eigenlijk niet uit te leggen; we hebben harde afspraken gemaakt over een betere bereikbaarheid van Almere, maar de druk op de Flevolijn neemt de komende jaren alleen maar toe.” Volgens de prognoses zullen met de ingebruikname van de Hanzelijn dagelijks 60.000 mensen gebruik maken van de Flevolijn. Dit aantal loopt al snel op tot 80.000; nu reizen 50.000 mensen per dag over de Flevolijn.

Hanzelijn tracé

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de betrokken gemeenten in november 2009 geïnformeerd over een aanzienlijke kostenoverschrijding. De oorspronkelijke raming was €250 miljoen, maar inmiddels is duidelijk dat deze kosten met meer dan 100% zijn gestegen. Een belangrijke oorzaak van de kostenoverschrijding is dat sommige aannames - met name met betrekking tot geluidswetgeving en de ruimtelijke inpassing van de spoorlijn - niet blijken te kloppen. Duivesteijn: “In de afgelopen maanden is gezocht naar oplossingen. Duidelijk is dat voor de Flevolijn zo’n € 500 miljoen nodig is. De verantwoordelijke partijen - het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de NS en ProRail - komen echter niet tot duidelijke afspraken over een concrete oplossing. Er is een impasse ontstaan. We roepen de politiek nu op om, nog vóór de Tweede Kamer verkiezingen, in te grijpen.”

Ook de Amsterdamse wethouder Hans Gerson, duo-partner van OV SAAL, is bezorgd over de voortgang van het project. In een brief aan Eurlings benadrukt hij het belang van een spoedige besluitvorming. ‘Er zijn op dit moment al grote problemen op het spoor. De Flevolijn is overbelast. Er rijden acht treinen per uur tussen Almere en Amsterdam. De treinen zijn in de spitsuren overvol (…) Ik wil u daarom, als duo-partner, verzoeken zo snel mogelijk het Ontwerp Tracé Besluit te nemen.’

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.