Almere maant Eurlings tot snelle besluitvorming Flevolijn

22.04.10

Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de verkiezingen van 9 juni actie te ondernemen.

Wethouder Adri Duivesteijn noemt verdere vertraging onacceptabel: “Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een groeistad als Almere. In 2013 is de Hanzelijn gereed, en stijgt het aantal treinreizigers met 10.000 per dag. Als wij vóór die tijd niet komen tot een uitbreiding van de Flevolijn, zijn de gevolgen rampzalig.” 

In 2007 besloot het kabinet om de treindienst tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) te verbeteren. De verdubbeling van de Flevolijn zou in 2013 gereed zijn, nog voor de opening van de Hanzelijn; de lijn die Almere met het noorden van het land verbindt. Deze planning is al verschoven naar 2016, en dreigt nu nog verder uit te lopen.
Dit betekent dat de bereikbaarheidsproblematiek toeneemt. Duivesteijn: “Als de Hanzelijn wordt geopend, zullen de treinen die nu leeg ‘starten’, al half vol zitten. En omdat de Flevolijn nu nog tweesporig is, kan de intercity de stoptrein nergens inhalen. Het valt eigenlijk niet uit te leggen; we hebben harde afspraken gemaakt over een betere bereikbaarheid van Almere, maar de druk op de Flevolijn neemt de komende jaren alleen maar toe.” Volgens de prognoses zullen met de ingebruikname van de Hanzelijn dagelijks 60.000 mensen gebruik maken van de Flevolijn. Dit aantal loopt al snel op tot 80.000; nu reizen 50.000 mensen per dag over de Flevolijn.

Hanzelijn tracé

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de betrokken gemeenten in november 2009 geïnformeerd over een aanzienlijke kostenoverschrijding. De oorspronkelijke raming was €250 miljoen, maar inmiddels is duidelijk dat deze kosten met meer dan 100% zijn gestegen. Een belangrijke oorzaak van de kostenoverschrijding is dat sommige aannames - met name met betrekking tot geluidswetgeving en de ruimtelijke inpassing van de spoorlijn - niet blijken te kloppen. Duivesteijn: “In de afgelopen maanden is gezocht naar oplossingen. Duidelijk is dat voor de Flevolijn zo’n € 500 miljoen nodig is. De verantwoordelijke partijen - het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de NS en ProRail - komen echter niet tot duidelijke afspraken over een concrete oplossing. Er is een impasse ontstaan. We roepen de politiek nu op om, nog vóór de Tweede Kamer verkiezingen, in te grijpen.”

Ook de Amsterdamse wethouder Hans Gerson, duo-partner van OV SAAL, is bezorgd over de voortgang van het project. In een brief aan Eurlings benadrukt hij het belang van een spoedige besluitvorming. ‘Er zijn op dit moment al grote problemen op het spoor. De Flevolijn is overbelast. Er rijden acht treinen per uur tussen Almere en Amsterdam. De treinen zijn in de spitsuren overvol (…) Ik wil u daarom, als duo-partner, verzoeken zo snel mogelijk het Ontwerp Tracé Besluit te nemen.’

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.