Overslaan en naar de inhoud gaan

Amstelveen wil 3.000 woningen bouwen op bedrijventerrein Legmeer

Image
Het bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen Zuidwest moet een duurzame groene gemengde stadswijk worden met zo'n 3.000 woningen. Dat staat in de visie die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Volgens wethouder Floor Gordon (D66, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Duurzaamheid) weerspiegelt het beoogde bouwprogramma de samenstelling van de huidige bevolking van Amstelveen: sociale inkomens (20%), middeninkomens (45%) en hoge inkomens (35%). De ruimtelijke verdeling wordt ongeveer 80 procent wonen en 20 procent werken. 
 
Amstelveen wil aanspraak maken op gelden dat het Rijk via de Woningbouwimpuls beschikbaar stelt. In totaal bevat deze pot de komende jaren 1 miljard euro. Gemeenten met aantoonbaar woningtekort kunnen hiervoor tot uiterlijk 1 juli 2020 projecten aanmelden. De al ingediende conceptaanvraag dient tevens als testcase voor de aanvraagprocedure. Amstelveen vraagt 15 miljoen euro aan. Meedoen aan de testcase biedt overigens geen garantie voor toekenning. 
 
Indien de gemeenteraad de ontwikkelvisie vaststelt en later dit jaar ook financiële reserveringen vastlegt, werkt de gemeente in een structuurvisie het plan verder uit. Voor de ontwikkeling is 10 tot 20 jaar uitgetrokken. De visie is volgens het college nodig om ambities en kaders met elkaar te delen voor de lange termijn. Gordon: "We hebben geen glazen bol. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken."
Dat gesprek moet onder andere gevoerd worden met de grondeigenaren en bedrijven die zijn gevestigd op het terrein tussen het grote distributiekantoor van Canon en sportpark De Kegel. Veel bedrijven kunnen vermoedelijk verhuizen naar een nieuw gepland bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid aan de grens met Uithoorn. Dat geldt ook voor het gemeentelijke afvalstation en de gemeentewerf in Legmeer.