Amsterdam gaat lastige asielzoekers huisvesten

03.07.2017
Image

Amsterdam krijgt een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). In het EBTL aan de Transformatorweg 6 worden overlastgevende asielzoekers ondergebracht. Het gaat om de locatie van de voormalige jeugdgevangenis Amterbaken. Om eventuele overlast in de omgeving te voorkomen, wordt extra toezicht gehouden, aldus de gemeente.

Een EBTL is een nieuwe vorm van opvang, waarvan de eerste in Amsterdam komt. Het COA wil in totaal twee of drie van dergelijke locaties openen. In deze EBTL's wil het COA overlastgevende asielzoekers onder een strenger regime plaatsen voor een periode van maximaal drie maanden. Daar moet hen enerzijds duidelijk maken dat hun gedrag niet wordt getolereerd. Anderszijds levert hun verwijdering uit reguliere opvanglocaties meer veiligheid op voor de overige bewoners, het personeel en de omwonenden daar.

Het gaat om asielzoekers die zich schuldig maken aan discriminatie, agressief gedrag, vernieling en het overtreden van huisregels. Asielzoekers met een ernstige psychische problematiek of een veroordeling komen niet in aanmerking. Ook asielzoekers uit veilige landen die geen kans maken op een verblijfsvergunning krijgen er geen plek. In totaal worden er maximaal 50 personen in de EBTL ondergebracht.

In een EBTL geldt een strikt en sober regime. Bewoners kunnen het pand verlaten, maar de opvang is erop gericht dit te beperken, onder meer door een dagprogramma aan te bieden. College en politie moeten nog in gesprek met buurtbewoners. Er zijn overigens nauwelijks woningen in de naaste omgeving. De EBTL wordt volgens de planning in september of oktober in gebruik genomen, voor de duur van twee jaar.

Trefwoorden