Amsterdam krijgt subsidie voor bouw 1100 woningen

15.12.09

Amsterdam krijgt subsidie voor bouw 1100 woningen

Minister Van der Laan heeft in de de tweede ronde van stimuleringssubsidies voor 164 miljoen euro toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. In Amsterdam gaat het om 1011 woningen, waaronder grote projecten op het Waterlandplein en Oostpoort.

Gemeenten konden in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor bouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten, subsidie aanvragen.
In totaal ontvangen 303 gemeenten subsidie. Gemeenten hebben aanvragen ingediend voor ruim 1100 projecten voor in totaal ruim 257 miljoen euro. Anders dan in de eerste ronde, waarbij het criterium het aangevraagde bedrag per woning was, is er nu bij de selectie van subsidie-aanvragen allereerst gekeken naar de kans dat een project ook daadwerkelijk van start gaat. Alle aanvragen met een verleende bouwvergunning en een deel van de aanvragen waar de bouwvergunning voor 25 maart 2009 is aangevraagd, ontvangen een bijdrage. Daarnaast ontvangen ook enkele projecten met veel additionele bouw (bijvoorbeeld een winkelcentrum, kantoren) een bijdrage.
Van de toegekende subsidie gaat 15% naar de vier grote steden. Amsterdam ontvangt voor 11 projecten subsidie voor in totaal 1011 woningen.
De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. In het eerste kwartaal van 2010 beslist het kabinet over de inzet van het laatste deel (circa 100 mln.) van het stimuleringsbudget. De eerste ronde is afgelopen zomer uitgevoerd. Vanaf woensdag 16 december 2009 zijn vijf projecten op project.vrom.nl te vinden, die zichtbaar maken hoe gemeenten subsidies uit de eerste ronde ingezet hebben.

 

Projecten  en aantallen woningen in Amsterdam

 
Waterlandplein  229
Oostpoort, westelijk deel  205
Bezaanjachtplein  157
Oosterdokseiland (ODE) kavel 3  115
Overhoeks, De Zeven Provinciën  62
Confucius laagbouw 2e fase (Hof van Socrates)  52
Schepenlaan  50
Noordermare blok C  44
Reimerswaalbuurt OMN Reimerswaalbuurt blok 2  42
Schepenlaangebied  34
De Punt Noord locatie 14-19  21
 
         

 

 

 

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.