Amsterdam over op eeuwigdurende erfpacht

20.11.14
Amsterdam over op eeuwigdurende erfpacht

Amsterdam hervormt het erfpachtstelsel. Het college heeft ingestemd met een nieuw erfpachtstelsel. Vanaf medio 2016 kunnen Amsterdammers de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit betalen. Canonherzieningen zijn dan verleden tijd.

Het nieuwe stelsel voor eeuwigdurende erfpacht gaat gelden voor particuliere woningen en maatschappelijk en commercieel vastgoed. Amsterdam kiest voor een verbeterd erfpachtstelsel, omdat woningbezitters hiermee zekerheid krijgen en de winst van hun woninginvestering pakken. Daarnaast worden meerdere problemen uit het huidige inefficiënte en complexe stelsel opgelost. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van hypotheken voor erfpachtwoningen waarvan de canonperiode binnen 10 à 20 jaar afloopt. Er moet bijbetaald als een woning wordt verbeterd of uitgebreid. En voor veel woningbezitters komt een canonherziening als een klap die diep ingrijpt in de huishoudportemonnee.
Volgens wethouder Van der Burg van Grondzaken is in het nieuwe stelsel de meerwaarde (winst) voor de woningbezitter. "Amsterdam kiest met het nieuwe erfpachtstelsel voor de woningeigenaar. Geen financiële onvoorspelbaarheid en geen ingewikkelde procedures. De Amsterdamse woningbezitter krijgt naast duidelijkheid ook zekerheid en kan de winst van een verbouwing aan het huis nu in eigen zak steken in plaats van afdragen aan de gemeente."
Het nieuwe erfpachtstelsel zal medio 2016 in werking treden. Nieuwbouw wordt vanaf dan alleen nog in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Kopers kunnen ervoor kiezen om de erfpacht in één keer vooruit te betalen of kiezen voor een vastgesteld jaarlijks bedrag dat alleen geïndexeerd wordt. De huidige 250.000 erfpachters krijgen een aanbod van de gemeente om tussentijds (voor aflopen canonperiode) over te stappen. Deze overstap is vrijwillig.
De gemeente benoemt op korte termijn een commissie van externe deskundigen om te adviseren over de grondwaardebepaling en de overstapregeling waar huidige erfpachters vrijwillig gebruik van kunnen maken. De commissie komt in het voorjaar van 2015 met haar advies.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS