Amsterdam scherpt energienormen nieuwe woningen nog verder aan

21.02.19
Amsterdam scherpt energienormen nieuwe woningen nog verder aan

Vooruitlopend op nieuwe landelijke wetgeving geldt in Amsterdam vanaf nu een scherpere energieprestatienorm (EPC) voor alle nieuwbouwwoningen. De maximale EPC gaat van 0,4 naar 0,2. In de praktijk maakt dat overigens weinig verschil. In de eigen tenders hanteert Amsterdam bijvoorbeeld al jaren strengere normen. In de Monitor Uitvoeringsprogramma Duurzaam Amsterdam uit 2016 wordt al geconstateerd dat 90 procent van de tenders een EPC van 0,15 of lager (=energieneutraal) heeft.

De huidige EPC-norm van 0,4 wordt in 2010 vervangen door zogeheten BENG-eisen, normen voor Bijna-Energieneutrale woningen. Minister Ollongren heeft invoering daarvan een jaar naar voren gehaald, maar de nieuwe normen blijken relatief veel ruimte te bieden om juist minder te isoleren. BENG zou in de praktijk kunnen uitkomen op een EPC tussen 0,4 en 0,1. Minister Ollongren verdedigde deze norm vandaag in de Kamer: "BENG strenger maken, pakt ook nadelig uit voor de bouwproductie. (...) Als we eisen stellen die tot stagnatie leiden, zijn we niet op de goede weg,” aldus de minister geciteerd in vakblad Cobouw.

Het blijft niettemin opmerkelijk dat Amsterdam bovenwettelijke normen stelt aan alle bouwers. In de crisistijd werden juist strengere Amsterdamse bouwnormen geschrapt om woningbouw niet nodeloos te bemoeilijken. De scherpere normen moeten volgens wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid) een bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent en in 2050 met 95 procent te hebben gereduceerd. De aangescherpte norm geldt voor alle vergunningaanvragen van nieuwbouwwoningen die vanaf 18 februari 2019 worden ingediend. Amsterdam maakt van de Crisis en Herstelwet gebruik om de EPC-norm aan te scherpen. De EPC drukt uit hoeveel energie in een woning wordt gebruikt voor verwarming, warm water en ventilatie.
Wethouder Van Doorninck: “Voor verbetering van het klimaat is geen tijd te verliezen. Wij willen laten zien dat energieneutraal bouwen het nieuwe normaal is. Bovendien levert dit kwalitatief betere woningen op voor de nieuwe bewoners. Wij wachten daarom niet op landelijke wetgeving maar gaan per direct aangescherpte normen hanteren.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS