Amsterdam: schrap tijdelijke verhuur koopwoningen op grond van Leegstandswet

17.01.17
Amsterdam: schrap tijdelijke verhuur koopwoningen op grond van Leegstandswet

De mogelijkheid voor tijdelijke verhuur van koopwoningen op grond van de Leegstandswet kan worden geschrapt. Zo heeft het college laten weten in antwoord op vragen van SP-raadslid Erik Flentge. Er is in Amsterdam geen sprake meer van een situatie dat koopwoningen niet worden verkocht en huiseigenaren daardoor in de problemen komen. Het Rijk zal worden gevraagd de Leegstandswet voor Amsterdam aan te passen.

Tijdens de economische crisis stonden sommige huizen lange tijd te koop. Een lagere verkoopprijs was niet altijd mogelijk vanwege mogelijke restschuld. Om dubbele woonlasten en leegstand te voorkomen, maakte het Rijk het mogelijk een te koop staand huis via tijdelijke huurcontracten voor een periode van maximaal vijf jaar te verhuren. De afgelopen jaren is het aantal verleende vergunningen sterk gedaald. In 2013 verleende de gemeente nog 700 vergunningen. In de eerste tien maanden van vorig jaar was sprake van een daling naar circa 120 vergunningen.

SP-raadslid Flentge is verheugd over de opstelling van het college. "Tijdens de crisis had die regeling misschien nog zin. Maar nu er zo'n gekte op de woningmarkt heerst, is het echt niet nodig woningeigenaren een uitzondering te geven op de huurbescherming. Huurders verdienen zekerheid. Ik ben blij dat het stadsbestuur hiervoor in actie gaat komen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS