Amsterdam subsidieert 1.000 nul-op-de-meter woningen

11.12.14
Amsterdam subsidieert project met duizend nul-op-de-meter woningen

Amsterdam wil meebetalen aan een project waarbij duizend oudere woningen volgens het ‘nul op de (energie)meter’-concept worden gerenoveerd. Ook stelt het college dat 75 procent van alle nieuwbouwplannen vanaf 2015 energieneutraal moeten worden ontwikkeld. Vanaf 2020 wordt er in Amsterdam alleen nog maar energieneutraal gebouwd. Ook moeten er meer bestaande woningen op stadsverwarming worden aangesloten. Deze plannen staan in de Agenda Duurzaamheid.

In de Agenda Duurzaamheid staan ambitieuze plannen om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Het college wil het plaatsen van zonnepanelen gemakkelijker maken, zodat deze in 2020 elektriciteit opwekken voor 80.000 huishoudens. Nu zijn dat er 5.000. De gemeente wil daartoe nauwer gaan samenwerken met de corporaties. Windturbines in onder meer het havengebied moeten in 2020 ten minste 12.000 huishoudens extra van energie voorzien. Het college wil ook veel meer bestaande woningen aansluiten op stadswarmte, mede met het oog op de slinkende aardgasvoorraad. Van 62.000 woningen en bedrijven nu, wil het college naar 102.000 aansluitingen in 2020. In 2040 moeten het er 230.000 zijn.

De nul-op-de-meter-woning is een concept dat voortkomt uit De Stroomversnelling, een initiatief van vier bouwers en zes corporaties om via een industriële aanpak in enkele jaren tijd meer dan 100.000 huurwoningen tot energieneutrale huizen renoveren. De woningen worden daarbij voorzien van een nieuwe schil. Deze methode wordt tot dusver bijna uitsluitend toegepast bij rijtjeshuizen, maar woningcorporatie Lefier in Groningen leverde in augustus de eerste de eerste verduurzaamde portiekwoningen op via het samenwerkingsverband De Stroomversnelling. Corporaties betalen de investering door weggevallen energielasten aan hun huurders door te berekenen.

De Agenda Duurzaamheid wordt op 7 januari in de Raadscommissie Duurzaamheid besproken. Daarvoor worden ook de leden van de andere commissies uitgenodigd. Op 21 januari volgt behandeling in de gemeenteraad.

Meer info:
Nul-op-de-meter: haalbaar concept (NUL20, maart 2014)

Nu ook portiekwoningen verduurzaamd door De Stroomversnelling (NUL20, 18-08-2014)

De Agenda Duurzaamheid is HIER te downloaden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS