Amsterdammer geeft zijn buurt dikke voldoende

16.01.14
Totaaloordeel over de buurt in 2013
Amsterdammer geeft zijn buurt dikke voldoende

Ondanks de crisis de steeg de waardering van Amsterdammers over hun buurt. Het rapportcijfer ging omhoog van 7,3 in 2011 naar 7,4. Vooral in de stadsdelen Noord en Zuidoost steeg de waardering. In Bos en Lommer gaat het ook crescendo, maar de waardering van Nieuw-West blijft steken. De grootste stijger was de wijk Bosleeuw in Bos en Lommer. De grootste ergernis blijft straatvuil. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 (WiA).

In 2013 werd voor de tiende keer de 'leefbaarheidsmonitor' opgesteld als onderdeel van het WiA-onderzoek. Bewoners geven daarin rapportcijfers over hun eigen buurt over allerlei aspecten die met 'schoon, heel, veilig en prettig samenwonen' te maken hebben. De oordelen stegen vooral in stadsdeel Noord (van 6,8 in 2011 naar 7,0 in 2013) en Zuidoost (van 6,9 naar 7,1). Noord lijkt uit het dal te klimmen. De resultaten van de stedelijke vernieuwing werden in 2013 goed zichtbaar met de vernieuwing van Banne Buiksloot en Nieuwendam Noord, met het vernieuwde Waterlandplein als hoogtepunt. Maar ook in buurten zonder grootschalige vernieuwing (Vogelbuurt/IJplein) oordeelden bewoners positiever over hun buurt.

Van een verder uit elkaar groeien tussen de stadsdelen ‘binnen de Ring’ en ‘buiten de Ring’ is geen sprake. Stadsdeel Zuidoost laat tussen 2001 en 2013 zelfs een stijging van de tevredenheid van 6,5 naar 7,1 zien. Venserpolder en Bijlmer Oost (E,G en K) stegen respectievelijk 0,3 en 0,4 punten.

De grootste stijger was de buurt Bosleeuw, de grootste daler de Omval in Oost. De ontwikkelingen in stadsdeel Nieuw-West steken met een 6,7 wat bleekjes af ten opzichte van andere stadsdelen. De laatste twee jaar is bovendien geen vooruitgang geboekt. Dat geldt ook voor Centrum, maar met een 8,1 is daar wel ongeveer de top bereikt. Net als in 2011 scoort geen buurt meer onvoldoende.

In de twaalf jaar dat dit leefbaarheidsonderzoek loopt is de waardering van buurten direct buiten het centrum het sterkst gegroeid. Deze gebieden breiden zich steeds verder uit van de negentiende-eeuwse gordel naar de ring ’20–‘40, vooral aan de westkant van de stad. Deze toename is volgens de WiA-onderzoekers niet alleen het gevolg van autonome ‘gentrification’: "Het is aannemelijk dat de investeringen van woningcorporaties en gemeente in stedelijke vernieuwing en wijkaanpak leiden tot grotere tevredenheid over de buurt."

In het komende nummer van NUL20 staat een uitgebreide analyse van het nieuwste leefbaarheidsonderzoek. 


Dit is een voorpublicatie uit de komende NUL20 nr.72. Alle cijfers uit dit artikel komen uit het fact sheet Wonen in Amsterdam 2013, leefbaarheidsonderzoek. De grafieken zijn interpretaties door NUL20. WiA is een grootschalig tweejaarlijks onderzoek waarin de verhouding tussen woningmarktsegmenten en inkomensgroepen centraal staat. De fact sheets zijn zodra ze beschikbaar komen te downloaden van de sites van de AFWC en dedienst WZS.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS