Amsterdamse corporaties rapporteren positieve jaarresultaten

17.06.15
Amsterdamse corporaties rapporteren positieve jaarresultaten

Bijna alle grote corporaties in de regio Amsterdam hebben in 2014 een positief bedrijfsresultaat gerapporteerd. Alleen de jaarcijfers van De Key ontbreken nog. Ook voormalig zorgenkind Rochdale schrijft weer zwarte cijfers dankzij woningverkoop, stevige bezuinigingen en een rem op investeringen. 

Rochdale heeft in 2014 grote stappen gezet naar een gezonde organisatie, zo schrijft de raad van bestuur in het Jaarverslag 2014. De betere positie is het resultaat van bezuiniging op de organisatie en het terughoudend investeringsbeleid van de afgelopen jaren. Volgens Rochdale ontstaat daardoor in de komende periode ruimte de huren te matigen, meer te investeren in bestaand bezit, maar ook voor het ophogen van de budgetten voor onderhoud en leefbaarheid. Door de verbetering van de financiële positie pakte Rochdale vorig jaar eerder uitgestelde renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten weer op. Met die investeringen was 32 miljoen euro gemoeid. Het operationeel resultaat over 2014 bedraagt 43 miljoen euro.

Eigen Haard heeft in 2014 een positief resultaat van € 11,7 miljoen geboekt. De corporatie spreekt van een solide resultaat, ondanks zware lasten. Net als bij de andere corporaties drukten de saneringsheffing (Vestia!) en verhuurderheffing zwaar op de kasstroom. "We vangen dit op door iets hogere huur- en verkoopopbrengsten en lagere apparaatskosten. En met een aangepast tempo blijven we investeren," aldus de directie in een persverklaring.

Stadgenoot heeft in 2014 een netto bedrijfsresultaat geboekt van 129 miljoen euro. Het resultaat is met name te danken aan waardestijging van het vastgoed. De papieren winst biedt geen ruimte voor extra investeringen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ook huurmatiging is niet aan de orde."Stadgenoot moet vasthouden aan zijn strakke begrotingsdiscipline," zo verklaart bestuursvoorzitter Marien de Langen. De schuldenlast van Stadgenoot daalt, maar blijft fors: € 1,7 miljard euro eind 2014 op een totaal vermogen van € 3,7 miljard. 

Het jaarresultaat van Ymere na belastingen is in 2014 sterk verbeterd: €176 miljoen positief tegen €89 miljoen negatief in 2013. Het is voor het eerst in jaren dat Ymere zwarte cijfers schrijft. Dit is met name het gevolg van de waardestijging van het onroerend goed. Ymere heeft in 2014 meer geïnvesteerd in onderhoud: €99,1 miljoen tegen €88,1 miljoen in 2013. Om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw is het noodzakelijk inkomsten te genereren uit de verkoop van huurwoningen. In 2014 zijn er 1309 woningen verkocht, tegen 912 in 2013.

De Alliantie, actief in de regio's Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek, boekte een positief resultaat van € 53 miljoen euro. Dit resultaat kwam mede tot stand door verkoop van huurwoningen (119 miljoen) en verkoop van nieuwbouw koopwoningen (63 miljoen). De corporatie investeerde overigens ook voor € 70 miljoen in nieuwe koopwoningen, tegenover € 108 miljoen in nieuwbouw van huurwoningen.

Rochdale heeft in 2014 grote stappen gezet naar een gezonde organisatie, zo schrijft de raad van bestuur in het Jaarverslag 2014." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS