Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdamse oppositie vraagt om uitstel Huisvestingsverordening

Image

De fracties van VVD, CDA, ChristenUnie, FvD en Partijd vd Ouderen roepen het Amsterdamse stadsbestuur op de invoering van de nieuwe Huisvestingsverordening uit te stellen. De maatregelen rondom woningdelen en b&b's moeten eerst beter worden uitgewerkt. De effecten zijn volgens hen onvoldoende duidelijk en de getalsmatige onderbouwing rammelt. Ook betwijfelen deze vijf partijen de juridische houdbaarheid van de maatregelen.

Zo vrezen studenten in de problemen te komen wanneer hun kamerverhuurder niet aan de nieuwe strenge eisen voldoet. Verhuurders vrezen dat zij door de nieuwe regels kamers niet meer rendabel kunnen verhuren waardoor zij aangeven te zullen stoppen met kamerverhuur. Corporaties hebben reeds aangegeven te gaan stoppen met woningdelen. En bonafide b&b-ondernemers die veelal al jaren een deel van hun woning als b&b verhuren, vrezen geconfronteerd te worden met gedwongen sluiting.

Volgens de oppositie hebben de maatregelen onevenredig veel nadelige effecten voor kamerhuurders, kamerverhuurders en b&b-eigenaren. "Het stadsbestuur moet terug naar de tekentafel om het beleid beter uit te werken en te onderbouwen. Bestaande b&b’s moeten verzekerd worden van een toekomst zoals eerder beloofd door de gemeente. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van de regels rondom woningdelen. Het kan niet zo zijn dat de nieuwe regels dusdanig ingrijpend zijn dat het kameraanbod drastisch zal verminderen, terwijl de schaarste op de woningmarkt al zo groot is," aldus de oppositie in een gezamenlijke verklaring.