Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdamse prestatieafspraken zijn een feit

Image

De Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels ondertekenden 14 maart de nieuwe prestatieafspraken voor 2024-2027: Samen werken aan de volkshuisvesting. In deze afspraken is vastgelegd het tempo van het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen; de groei van van het aantal betaalbare huurwoningen in de stad en een grotere rol voor huurders en huurderskoepels in de uitvoering; het inzetten op gemengde wijken door het beperken van verkoop sociale huurwoningen in negen gebieden; de intensivering van de samenwerking op gebiedsniveau ten behoeve van het verbeteren van de leefbaardheid. Volgens deze afspraken bouwen de corporaties jaarlijks 1.900 tot 2.500 nieuwe sociale huurwoningen en verbeteren en verduurzamen er zo’n 30.000 woningen. 

Anne-Jo Visser, directeur AFWC over het resultaat: “We zijn blij dat we voor de komende vier jaar afspraken hebben gemaakt met de gemeente en huurderskoepels. In een tijd van woningnood, de overstap op een duurzame samenleving en de wens op buurten sterker te maken, is het goed dat er realistische en stevige afspraken zijn gemaakt. Voor onze huurders en voor onze toekomstige huurders. Wij blijven doorgaan met verduurzamen en verbeteren, samen met bewoners inzetten op sterke en diverse buurten en met doorbouwen voor lage en middeninkomens.“

De partijen bereikten in januari een 'onderhandelingsakkoord'. Het meest controversiële onderdeel daarvan bleek de beperkte maar doorgaande verkoop van sociale huurwoningen. Dat is ongewijzigd gebleven. Alle partijen hebben geaccepteerd dat deze verkoop noodzakelijk is om de andere doelen te realiseren: intensivering van onderhoud en verduurzaming, en toename van de nieuwbouw. “De prestatieafspraken zijn het resultaat van de intensieve gesprekken tussen de drie partijen. Niet alles wat de FAH wilde, is gerealiseerd," aldus voorzitter Peter Weppner van de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels.
Ondertussen gaan de acties tegen woningverkoop door. Bijna wekelijks voeren bewonersgroepen als Huurdersbelang Zuid acties tegen de verkoop van corporatiewoningen in de negen gebieden waar nu al minder dan 30 procent van de woningen in handen van corporaties is.

Trefwoorden