Amvest gaat stadswijk ontwikkelen op Floriade-terrein Almere

21.12.18
Amvest gaat stadswijk ontwikkelen op Floriade-terrein Almere

Amvest wordt partner van Almere bij de ontwikkeling van het Floriade-terrein, de internationale tuinbouwtentoonstelling die in 2022 plaatsvindt. Amvest gaat op het terrein samen met Dura Vermeer een stadswijk ontwikkelen, waarbij de groene infrastructuur van de tentoonstelling integraal onderdeel wordt van de woonwijk. De samenwerking start daarom al direct in 2019. Amvest investeert uiteindelijk 300 miljoen in het gebied.

"Wij investeren namens Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars in de lange termijn. Dit is dus een belangrijke stap", zegt Heleen Aarts, CEO van Amvest. "Daarnaast past het thema Growing Green Cities van de Floriade en de nieuwe stadswijk voor Almere heel erg waar wij als Amvest graag mee bezig zijn: in gebieden investeren en woonwijken realiseren waar duurzaamheid, natuur, gezondheid en welzijn een belangrijke rol spelen.” Amvest ontwikkelt in Almere ook de succesvolle wijk DUIN.

Met de ontwikkelingsovereenkomst zal ook de gunning in het kader van de aanbesteding aan Amvest worden verstrekt. Amvest had samen ingetekend met advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos en architectenbureau met Erick Van Egeraat.
Al tijdens de wereldtuinbouw tentoonstelling zal het Floriadeterrein een beeld geven van de Groene Stad van de Toekomst. Talloze innovaties op het gebied van duurzame energie, gezonde voeding, groen en gezondheid krijgen een plaats. De bomen- en plantenbibliotheek, arboretum, met bomen en planten waarvan de botanische naam begint met een A in het noordwesten en bomen en planten met een Z in het zuidoosten wordt het visitekaartje van de autoluwe wijk. Een brug aan de noordzijde van het terrein zal het Floriadeterrein en de toekomstige stadswijk verbinden met de Filmwijk.

Het Floriade-project is in de Almeerse politiek omstreden vanwege de oplopende kosten. De kosten voor de stad kunnen volgens het college oplopen tot 28 miljoen euro, veel meer dan de 10 miljoen die is begroot. Een raadscommissie schat zelfs in dat de het wel eens 35 miljoen euro kan worden. Die hogere kosten hangen samen met de gekozen ambitieuze opzet. In tegenstelling tot eerdere Floriades kiest Almere voor een wereldtuinbouwtentoonstelling gecombineerd met een bouwexpo en de aanleg van een ‘groene’ stadswijk met 600 woningen en 60 waterwoningen. Volgens het FD zou de gemeente overwegen geen 660 maar uiteindelijk 1660 woningen te bouwen, zodat de opbrengsten uit de grondexploitatie toenemen. Het Definitief Ontwikkelingsplan is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.

Floriade-wethouder Loes Ypma is uitermate tevreden over de overeenkomst met Amvest. "Het is een belangrijke mijlpaal voor de wereldexpo en de groene en gezonde stadswijk die we hier bouwen. Hiermee toont Almere lef en zet het zichzelf nog meer op de kaart. Het past mooi bij Almere dat gebouwd is op idealen en klaar is voor de toekomst."

Meer info: https://floriade.almere.nl

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS