Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

23.03.09

Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

Almere heeft het plan van Amvest voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort gekozen. Het plan wordt gedomineerd door de aanleg van een duinlandschap. Wethouder Adri Duivesteijn: “Niet alleen brengt Amvest een nieuwe dimensie in de polder, het is ook bijzonder dat een belegger zich - juist nu de gevolgen van de kredietcrisis zich aftekenen - nadrukkelijk committeert. Amvest wil in de Kustzone ruim 2.500 woningen realiseren.” De komende periode vinden onderhandelingen met Amvest plaats die moeten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst voor de integrale ontwikkeling van de Kustzone.

Met de ontwikkeling van de Kustzone richt Almere zich naar het water. “Bijzonder positief”, vindt Wethouder Duivesteijn. “Stad en water vormen een unieke combinatie. En hoewel Almere wordt omgeven door water, komt het zelden tot een ontmoeting. Wij moeten onze waterrijke omgeving beter benutten; de combinatie van water en stedelijkheid leidt tot nieuwe kwaliteiten.”

Plan Amvest kustzone Almere Poort

Geschiedenis

In april 2008 maakte de gemeente Almere bekend te zoeken naar samenwerking met stakeholders voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort. Om integrale planontwikkeling te garanderen, besloot de gemeente één partij te selecteren, die de regie over ontwikkeling van de Kustzone in handen krijgt. Met oog op een duurzame ontwikkeling van de Kustzone, koos de gemeente voor een partij die bereid is zich langdurig te committeren. Een partij die na oplevering verantwoordelijk blijft voor het beheer en behoud van het gebied.

Amvest, Vesteda en BPF Bouwinvest werden uitgenodigd om - binnen de kaders van het in juni 2007 vastgestelde masterplan - een visie op de ontwikkeling van de Kustzone te ontwikkelen, en vervolgens een substantieel deel van het programma zelf te realiseren. BPF Bouwinvest trok zich in de loop van het selectieproces terug. Amvest en Vesteda dienden een definitieve bieding in. Een stuurgroep - die onder andere bestaat uit de wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser - heeft de plannen beoordeeld, en een advies uitgebracht aan het College van B&W.

Amvest brengt duinen

De stuurgroep constateert dat zowel Amvest als Vesteda een mooi en goed doordacht plan hebben ontwikkeld, dat in voldoende mate voldoet aan de vooraf opgestelde eisen. Het plan van Amvest vormt een moderne en verrassende vertaling van het ‘Masterplan Kustzone’ en brengt een nieuwe dimensie in de polder: duinen. Het plan leent zich uitstekend voor verdere uitwerking. Het commitment dat Amvest aan het voorstel verbindt is zeer groot, en substantieel beter dan dat van Vesteda.
Op basis van deze beoordeling pleit het college voor onderhandelingen met Amvest; dit besluit wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd. “Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan van Amvest, en onder de indruk van het enthousiasme en de grote betrokkenheid”, zegt Duivesteijn. “Het is bijzonder dat Amvest zich nadrukkelijk wil verbinden aan de ontwikkeling van het kustgebied; een grote opgave!”

Doel is om voor de zomer van 2009 een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waar de gemeenteraad zich ook over uitspreekt. Vervolgens zullen de belegger en de gemeente gezamenlijk een vertaalslag maken van visie naar ontwikkelingsplan.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.12
Hoe zat het ook alweer in de jaren 70 van de vorige eeuw, met groeikernen, bloemkoolwijken, experimentele woningbouw, wijkraden en inspraak? Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier voert de lezer met zijn boek terug naar die tijd, meteen vanaf de omslag: een...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.12

Afgaande op de uitgelekte proeve van een regeerakkoord uit de koker van VVD en CDA komt een nieuw kabinet met forse investeringen in de woningbouw en infrastructuur om grootschalige nieuwe woningbouwgebieden te ontsluiten. Bovendien lijkt de verhuurderheffing drastisch omlaag te gaan, met name...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

Traditiegetrouw reikt Amsterdam aan het eind van het jaar de Zuiderkerkprijs en Geurt Brinkgreve Bokaal uit om de beste projecten van de stad te vieren. Dit zijn de genomineerden.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.