Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

23.03.09

Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

Almere heeft het plan van Amvest voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort gekozen. Het plan wordt gedomineerd door de aanleg van een duinlandschap. Wethouder Adri Duivesteijn: “Niet alleen brengt Amvest een nieuwe dimensie in de polder, het is ook bijzonder dat een belegger zich - juist nu de gevolgen van de kredietcrisis zich aftekenen - nadrukkelijk committeert. Amvest wil in de Kustzone ruim 2.500 woningen realiseren.” De komende periode vinden onderhandelingen met Amvest plaats die moeten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst voor de integrale ontwikkeling van de Kustzone.

Met de ontwikkeling van de Kustzone richt Almere zich naar het water. “Bijzonder positief”, vindt Wethouder Duivesteijn. “Stad en water vormen een unieke combinatie. En hoewel Almere wordt omgeven door water, komt het zelden tot een ontmoeting. Wij moeten onze waterrijke omgeving beter benutten; de combinatie van water en stedelijkheid leidt tot nieuwe kwaliteiten.”

Plan Amvest kustzone Almere Poort

Geschiedenis

In april 2008 maakte de gemeente Almere bekend te zoeken naar samenwerking met stakeholders voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort. Om integrale planontwikkeling te garanderen, besloot de gemeente één partij te selecteren, die de regie over ontwikkeling van de Kustzone in handen krijgt. Met oog op een duurzame ontwikkeling van de Kustzone, koos de gemeente voor een partij die bereid is zich langdurig te committeren. Een partij die na oplevering verantwoordelijk blijft voor het beheer en behoud van het gebied.

Amvest, Vesteda en BPF Bouwinvest werden uitgenodigd om - binnen de kaders van het in juni 2007 vastgestelde masterplan - een visie op de ontwikkeling van de Kustzone te ontwikkelen, en vervolgens een substantieel deel van het programma zelf te realiseren. BPF Bouwinvest trok zich in de loop van het selectieproces terug. Amvest en Vesteda dienden een definitieve bieding in. Een stuurgroep - die onder andere bestaat uit de wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser - heeft de plannen beoordeeld, en een advies uitgebracht aan het College van B&W.

Amvest brengt duinen

De stuurgroep constateert dat zowel Amvest als Vesteda een mooi en goed doordacht plan hebben ontwikkeld, dat in voldoende mate voldoet aan de vooraf opgestelde eisen. Het plan van Amvest vormt een moderne en verrassende vertaling van het ‘Masterplan Kustzone’ en brengt een nieuwe dimensie in de polder: duinen. Het plan leent zich uitstekend voor verdere uitwerking. Het commitment dat Amvest aan het voorstel verbindt is zeer groot, en substantieel beter dan dat van Vesteda.
Op basis van deze beoordeling pleit het college voor onderhandelingen met Amvest; dit besluit wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd. “Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan van Amvest, en onder de indruk van het enthousiasme en de grote betrokkenheid”, zegt Duivesteijn. “Het is bijzonder dat Amvest zich nadrukkelijk wil verbinden aan de ontwikkeling van het kustgebied; een grote opgave!”

Doel is om voor de zomer van 2009 een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waar de gemeenteraad zich ook over uitspreekt. Vervolgens zullen de belegger en de gemeente gezamenlijk een vertaalslag maken van visie naar ontwikkelingsplan.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.