Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

08.12.10

Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.

Doel van de regeling "Van Groot naar Beter" is om grote woningen vrij te krijgen voor grote gezinnen die te klein wonen. Kleine huishoudens die in grote woningen wonen worden gestimuleerd om te verhuizen naar een beter passende kleinere woning. Hierdoor komen grote woningen vrij voor grote gezinnen. Tot dusver is het succes van de regeling beperkt. Wethouder Wonen, Freek Ossel hoopt dat "met de nieuwe regeling grote gezinnen die in een te klein huis wonen sneller en efficiënter aan een passende woning worden geholpen."

De corporaties krijgen de regie in handen. Zij kunnen voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen, benaderen met een aanbod voor een beter passende woning. Daarbij kan rekening worden  gehouden met de specifieke omstandigheden en de gemaakte noodzakelijke kosten. Het kan daarbij om meer gaan dan alleen de verhuizing, bijvoorbeeld de kosten voor kleine aanpassingen in de nieuwe woning of om een tijdelijke huurgewenningsbijdrage. De corporaties declareren deze kosten bij de gemeente tot een vastgesteld maximum.

De bewoners vragen niet meer bij de gemeente een subsidie aan voor de verhuiskosten. Hiermee wordt het beschikbare budget efficiënter besteed en corporaties kunnen gericht gaan bemiddelen met hun bewoners voor het actief vrij krijgen van grote woningen. Er komt een directe koppeling tussen de verhuizing van het kleine huishouden en de bewoning door een voorheen krap wonend groot gezin met jonge kinderen.

De huisvesting van krap wonende gezinnen in Amsterdam is al jaren een probleem. Tot dusver werd het aanbod aan grote woningen vooral vergroot via nieuwbouw. Dat zal de komende jaren minder worden.

In Amsterdam wonen ruim 5.000 gezinnen bestaande uit vijf of meer personen, in een kleine woning (minder dan 60 m2). Binnen deze groep zijn er 2800 grote gezinnen met minimaal drie kinderen onder de 18 jaar, wonend in een woning van minder dan 60m2 , het meest urgent.
Het College heeft de Gemeenteraad voorgesteld om voor 2011 een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen.

 

De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.

Doel van de regeling "Van Groot naar Beter" is om grote woningen vrij te krijgen voor grote gezinnen die te klein wonen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS