Overslaan en naar de inhoud gaan

Antikrakers Stadgenoot hebben recht op huurbescherming

Image

Voormalige bewoners van woningen in de Parooldriehoek hadden na het verstrijken van de wettelijke termijn voor tijdelijke verhuur recht op huurbescherming, aldus een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof op 19 november. Maar dat betekent volgens advocatenkantoor VBTM niet dat alle bewoners die eerder een tijdelijk huurcontract hadden en nu op basis van een antikraakovereenkomst wonen, nu huurbescherming krijgen.

Het gaat om mensen die eerst tijdelijk een woning huurden van woningcorporatie Stadgenoot aan de Platanenweg en Olmenweg. Ze huurden vijf jaar een woning op grond van de Leegstandswet. Na het verstrijken van de wettelijke termijn voor tijdelijke verhuur tekenden zij een gebruikersovereenkomst bij leegstandbeheerder Anti-Kraak. In 2012 dwong Stadgenoot hen de woning te verlaten omdat de corporatie het complex tot de sloop in 2015 met een campuscontract wilde verhuren aan studenten.
Het gerechtshof oordeelt nu dat de gebruiksovereenkomst gold als een gewone huurovereenkomst. De huurders hadden daardoor recht op huurbescherming. De terugkerende administratiekosten die Anti-kraak B.V. de bewoners in rekening bracht, was voor het Gerechtshof een belangrijke reden om te concluderen dat het in feite om een huurovereenkomst ging.

Volgens diverse reacties heeft deze uitspraak tot gevolg dat veel meer bewoners, die nu na een tijdelijk huurcontract op basis van een antikraakovereenkomst wonen, recht krijgen op huurbescherming. Maar volgens advocatenkantoor VBTM is dat niet vanzelfsprekend. Georgie Geurts van VBTM: "Aan deze uitspraak kan niet de gevolgtrekking worden verbonden dat het nooit mogelijk is om na het verstrijken van de Leegstandwet-termijn een gebruiksovereenkomst te sluiten zonder daarbij het risico te lopen dat de gebruiker huurbescherming krijgt. Het is nog steeds mogelijk om een gebruiksovereenkomst te sluiten, mits er geen tegenprestatie van de gebruiker wordt gevraagd. Er mag wel een vergoeding worden gevraagd, maar deze vergoeding moet daadwerkelijk dienen als vergoeding voor geleverde diensten."

Overigens heeft Stadgenoot inmiddels besloten de panden niet te slopen. Ze worden na renovatie teruggebracht in de reguliere verhuur.