APG verstrekt eerste lening aan de Alliantie via online leenplatform

14.02.2019
Image

Woningcorporaties kunnen sinds kort geld lenen via het nieuwe online platform LIST Amsterdam. De eerste door WSW geborgde lening is langs deze weg verstrekt aan woningcorporatie de Alliantie. Zij leent 20 miljoen euro van pensioenuitvoerder APG.

LIST Amsterdam is een besloten online veilingplatform voor gestandaardiseerde leningen aan woningcorporaties. Langs deze weg heeft pensioenuitvoerder APG voor het eerst sinds jaren weer geld aan een Nederlandse corporatie geleend. En de pensioenuitvoerder is van plan dat vaker te doen. Lenen via het platform heeft volgens de initiatiefnemer voor beide partijen voordelen. Woningcorporaties kunnen op deze alternatieve manier eenvoudiger en goedkoper financiering aantrekken voor nieuwbouw en verduurzaming, dan via de reguliere financiële markt. De Alliantie leent 20 miljoen euro met een looptijd van 26 jaar tegen een rente van circa 1,6%. Tegelijkertijd kan APG langlopende leningen verstrekken die een betrouwbaar en hoger rendement opleveren dan bijvoorbeeld staatsobligaties.

De volgende lening aan een woningcorporatie is al gepland. De pensioenuitvoerder belegt op deze manier pensioengeld van onder andere de pensioenfondsen ABP, bpfBOUW en het pensioenfonds voor de woningcorporaties SPW. De leningen op LIST Amsterdam zijn geborgd door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).